STÅR STØDIGERE: Nå sier ekspertene at også pepperkakehusene skal bygges etter passivhusreformen. FOTO: Apertif.no
STÅR STØDIGERE: Nå sier ekspertene at også pepperkakehusene skal bygges etter passivhusreformen. FOTO: Apertif.noVis mer

- Vannskader, varmetap og feil bindemiddel preger husene

Seigmennene bor ikke særlig bra.

Over det ganske land er de aller fleste av oss i full sving med forberedelser til jul. For noen dreier dette seg om husvask og storrengjøring, for enkelte er det alle julepakkene som skal i hus som skaper hodebry. Mens for andre igjen er det småkaker og pepperkakehus som står på menyen i denne søte førjulstid.

Å lage pepperkakehus er nærmest for en folkesport å regne blant nordmenn.

Men ifølge Sintef Byggforsk står det dessverre ikke så veldig bra til med byggeteknikken på norske pepperkakehus. For et par år tilbake utførte foreningen en storstilt studie som viste at selv om det i snitt bygges 200 000 pepperkakehus i Norge til jul, så lider svært mange byggverk en skjebne av steinharde byggematerialer, dårlig isolerte vegger og tak, feil bindemiddel, melis- og vannskader. For å nevne noen.

Nye byggforeskrifter Sintef Byggforsk mener det hersker et stort forbedringspotensiale blant norske pepperkakehus-byggherrer.

- De fleste feilene skyldes dårlig prosjektledelse, mangelfull planlegging, og hastverk, forklarer prosjektdirektør i Sintef Byggforsk, dr.ing og professor i murteknikk ved NTNU, Tore Kvande, til Bonytt.no.

- Ofte er det bare små justeringer som må til for å heve byggkvaliteten. Aller viktigst er tid og organisering.

Nylig lanserte Sintef Byggforsk sin nye anvisning i Byggforskserien om bygging av pepperkakehus.

- Nytt av året er løsninger for energieffektive pepperkakehus - såkalte passiv-pepperkakehus, forklarer Kvande.

- Forskning viser at svært mange pepperkakehuseiere ender opp med bygg som ikke oppfyller kravene til en bærekraftig utvikling. Mange ender opp med uspiselige byggverk. Men nå kan lett forståelige sjekklister og illustrasjoner vise deg hva du bør undersøke før du setter i gang bakingen av drømmehuset.

Passive pepperkakehus Det er kanskje de aller færreste som tenker mest på isolasjon og varmetap når man står i en haug av deig, knekk og overivrige barn. Men nå er det nettopp det å bygge bærekraftig som er fokuset i Sintef Byggforsks nyeste pepperkakehus-sjekkliste.

- Nytt av året er løsninger for energieffektive pepperkakehus - såkalte passiv-pepperkakehus, forklarer Kvande.

Som de fleste nok er klar over: Passivhus er boliger som, kort fortalt, har et veldig lavt energibehov sammenliknet med vanlige hus.

MAL: Slik gjør du. ILLUSTRASJON: Sintef Byggforsk
MAL: Slik gjør du. ILLUSTRASJON: Sintef Byggforsk Vis mer

- I passivhus tar du i bruk flest mulig "passive" tiltak for å redusere energibehovet, som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning.

I den virkelige verden betyr dette med andre ord at du bidrar til å redusere klimagassutslippene gjennom redusert energibruk - og blir en del av løsningen på klimautfordringene.

Dette forklarer forsker i Sintef Byggforsk, Tore Wigenstad, om definisjonen på passivhus:

- Passivhuset er et hus som ikke trenger et aktivt oppvarmingssystem. Det er rett og slett så godt isolert med tykke vegger, tykke tak og gode vinduer at det ikke trenger å varmes opp i det hele tatt. Huset skal være helt tett.

Strengere krav til kvalitet Til tross for forbedringene Sintef Byggforsk lover at dette tilfører konstruksjonen din, er noen skeptiske til passiv-pepperkakehus røper Kvande.

- De tror denne passivhusreformen representerer teknologier som kan medføre dårlig inneklima, men dette stemmer overhodet ikke.

- Disse husene bygges i prinsippet på vanlig måte, men det settes ekstra strenge krav til kvaliteten på arbeidet.

I den nye forskriften er derfor kravene til energieffektivitet blitt strengere enn de var ved forrige vurdering i 2010. (BAK10):

- De tre faktorene som påvirker pepperkakebyggverkets energibehov mest, er bygningsdelenes tykkelse, mengden isolerende pynt og tettheten mot luftlekkasjer, forklarer Kvande.

Slik må du bygge for å rette deg etter forskriftene Tykkere bygningsdeler gir mindre varmetap og dermed lavere energibehov. Passiv-pepperkakehus skal tilfredsstille følgende krav:

- minimum 4,5 mm tykkelse på utvalset deig (vil kreve lengre steketid)

- minimum 2 mm isolasjon av skumputer, marshmallowskiver, eller sandwichelementer av is-vaffelkjeks

KLAR-FERDIG-BYGG: Med å forholde seg til disse foreskriftene, kan du sørge for et bedre og mer stødig bygg lover Sintef Byggforsk. FOTO: Astrid Waller
KLAR-FERDIG-BYGG: Med å forholde seg til disse foreskriftene, kan du sørge for et bedre og mer stødig bygg lover Sintef Byggforsk. FOTO: Astrid Waller Vis mer

- lekkasjetall 0,6 luftvekslinger per time

Lekkasjetallet sier noe om hvor lufttett bygningen er. Lavt lekkasjetall betyr at lite varme forsvinner ut gjennom utettheter.

- God lufttetthet oppnås ved at man fuger alle sammenføyninger av bygningsdeler med melisglasur, forklarer Kvande.

Varmetap gjennom vinduer Men maksimalt tillatt vindusareal når det gjelder passivpepperkakehusene sier Sintefs foreskrifter skuffende lite om, til tross for at største del av varmetap i boliger skjer gjennom utettheter, blant annet som følge av dårlig isolasjon rundt vinduer.

- Generelt står vinduene for mye av varmetapet, til tross for sin beskjedne overflate i forhold til resten av bygningen, forklarer seniorrådgiver i Enova, Roar Hugnes, til Bonytt.no.

- Selv om vinduene i en vanlig bolig utgjør kun 5 til 10 prosent av boligens overflate, kan vinduene stå for hele 40 prosent av varmetapet.

Kvande forstår kritikken om at Sintefs anvisning ikke inneholder krav til maksimalt tillatt vindusandel, men forklarer at man ved forrige foreskrift i 2010 behandlet problemstillingen med vinduer under paragrafen "Forskrift om tekniske krav til bakverk av 2010" .

- Kravet gjelder dermed alle typer pepperkakehus, også passiv-pepperkakehus, og fastslår at samlet areal av vindu og dører ikke skal overstige 20% av pepperkakehusets bruksareal.

Byggeeksperten poengterer også at til tross for at varmetap er større gjennom vinduer enn gjennom vegger og tak et det også viktig å ta hensyn til at for lite vindusareal er uheldig med tanke på dagslysinnfall.

- Det er viktig å ta nødvendig hensyn til at beboere av pepperkakehus oppholder seg innendørs store deler av døgnet. For å unngå mistrivsel blant seigmenn, seigdamer og sure skrikerunger anbefaler Sintef Byggforsk et samlet vindusareal på minimum 15% av pepperkakehusets bruksareal.

Pepperkakehuset skal tåle normale juleaktiviteter De aller fleste som noensinne har forsøkt seg på pepperkakehusbaking, kan skrive under på at det ofte ikke skal mye til før hele byggverket ligger i grus - til stor sorg for ivrige bygningsarbeidere.

Men de nye foreskriftene stiller nå strenge krav til alle pepperkakebyggverk skal prosjekteres for å tåle følgende laster:

TRIVSEL I HUSET: For å unngå mistrivsel blant seigmenn, seigdamer og sure skrikerunger anbefaler SINTEF Byggforsk et samlet vindusareal på minimum 15% av pepperkakehusets bruksareal.  FOTO: Nina/dilldallsaant.blogspot.com
TRIVSEL I HUSET: For å unngå mistrivsel blant seigmenn, seigdamer og sure skrikerunger anbefaler SINTEF Byggforsk et samlet vindusareal på minimum 15% av pepperkakehusets bruksareal. FOTO: Nina/dilldallsaant.blogspot.com Vis mer

- Egenlaster (pepperkakemateriale, sukkerlim, isolasjon i form av melis, skumputer, marshmallowskiver, eller sandwichelementer av is-vaffelkjeks).

- Nyttelaster (melis og pynt)

- Ulykkeslaster, så som trykklaster fra fingertrykk, avriving av takstein (non-stop), rystelser fra gang rundt juletre, rystelser fra skjødesløs flytting av byggverket

- Seismiske laster i form av større rystelser fra heftig Jenka-dansing, overdrevne juleleker og annet

Greit med barnearbeid så lenge sikkerheten holder Barnearbeid er svært utbredt i pepperkakenæring, noe SINTEF Byggforsk vanligvis tar klart avstand fra, men som de i denne sammenheng forsvarer.

- FNs barnekonvensjon sier at barn ikke skal arbeide under tvang, forklarer Kvande.

- Men i dette tilfellet må likevel barnearbeid være greit, men dette stiller desto større krav til sikkerhet under byggeprosessen.

- Blant annet bør ikke barna behandle flytende knekk, da dette kan medføre brannskader. Levende lys i pepperkakehuset frarådes også på det sterkeste, da dette kan føre til at ikke bare selve pepperkakehuset brenner ned, men faktisk hele nabolaget.

Ifølge Sintef Byggforsk plikter arbeidsgiver å tilrettelegge arbeidet slik at alle barn som ønsker det kan delta i produksjonen.

- Men husk på at nedre aldersgrense for farlig arbeid skal overholdes, forklarer Kvande.

- Arbeidsgiver plikter å påse at aldersgrensen blir overholdt, og at barn ikke får grine seg til regelbrudd.

Les også: Innen 2020 skal alle norske boliger gå på sparebluss

STORPRODUKSJON: I snitt bygges det 200 000 pepperkakehus i Norge til jul. FOTO: Julesiden
STORPRODUKSJON: I snitt bygges det 200 000 pepperkakehus i Norge til jul. FOTO: Julesiden Vis mer

Miljøvennlig arkitektur

Her finner du lekre bilder av julepyntede hjem

Med dette huset kan du selge strøm til naboen

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.