EKSPERIMENT: En gruppe journalister skal drive journalistikk utelukkende basert på informasjon fra Facebook og Twitter. Men sier et eksperiment som dette egentlig noe om de sosiale medienes rolle i mediebildet?, spør DB.nos kommentator. Foto. SCANPIX
EKSPERIMENT: En gruppe journalister skal drive journalistikk utelukkende basert på informasjon fra Facebook og Twitter. Men sier et eksperiment som dette egentlig noe om de sosiale medienes rolle i mediebildet?, spør DB.nos kommentator. Foto. SCANPIXVis mer

Verden sett fra Facebook

Det er helt sant. Det står på Face.

||| Kan en gruppe journalister rapportere fornuftig om det som skjer i verden bare ved hjelp av informasjon fra Facebook og Twitter?

Det håper en gruppe reportere fra Canada, Frankrike, Belgia og Sveits å finne ut når det neste uke lar seg isolere på en bondegård i Perigord i Frankrike, uten tilgang til aviser, radio, tv, telefon, mail, web eller andre informasjonskilder.

Journalistikken de lager skal utelukkende baseres på det som skrives på Facebook og Twitter.

Hensikten, ifølge de ansvarlige bak stuntet, er å se nærmere på det de kaller «mytene» om hvordan de sosiale mediene utfordrer den tradisjonelle journalistikken.

DE SISTE ÅRENE
er spesielt Twitter stadig oftere nevnt som en bedre kilde til rykende fersk informasjon fra dramatiske begivenheter enn tradisjonelle medier, særlig når vanlige folk på gata rapporterer direkte fra begivenhetenes sentrum i de første timene etter en nyhetshendelse.

Eksperimentet kan muligens si noe om kvaliteten på informasjonen som publiseres på Facebook og Twitter, isolert sett. Om det vil kunne bringe noe reelt nytt til torgs om Twitter og Facebook som nyhetsbærere, er mer tvilsomt.

Det blir meningsløst å se de sosiale medienes funksjon i det nettbaserte nyhetsuniverset isolert fra konteksten de fungerer i, der ikke minst koblingen mot weben, nettavisene og bloggosfæren er helt sentral. Det er jo som et filter mot resten av nettet, som en slags organisk søkemotor, drevet av mennesker i sted for algoritmer, at de sosiale mediene spiller en av sine viktigste roller i mediebildet.

UTEN MULIGHETEN til å verifisere informasjon de finner i de sosiale mediene ved å oppsøke alternative kilder, ta sjekketelefoner til eksperter og andre egne kilder, eller snakke med folk der begivenheten skjer, blir journalistenes frvillige isolasjon heller ikke noen reell test på de sosiale medienes rolle i journalistikken, slik den normalt bør utøves.

Det er selvsagt ikke til å stikke under en stol at det bedrives mye klipp-og-lim i den moderne journalistikken. Journalister i kriserammede mediebedrifter kunne med fordel bruke noen færre årsverk på å sitere kolleger i andre kriserammede mediebedrifter. Det kunne frigjort ressursser til mer vesentlig journalistikk, kanskje til og med reddet arbeidsplasser. Men det klippes og limes mer fra tradisjonelle nettmedier enn fra de nye, sosiale.

Å lytte til det som sies i sosiale medier, har dagens journalister lite å tape og svært mye å vinne på.

Når en håndfull radiojournalister stenger seg inne på en bondegård i Frankrike og ute fra samtalen i sirkelen rundt de sosiale mediene, er det neppe den beste strategien for å utforske de sosiale mediens rolle i nyhetsbildet.

Derimot kan det være en verdifull øvelse som flere av oss skrivende trolig burde gjennomføre:

En smak av verdensbildet til en ny generasjon som knapt forholder seg til tradisjonelle medier, enten de er på nett eller papir.

Følg meg på Twitter: Twitter.com/janomdahl