BAGASJETRØBBEL: Flyselskapet er ansvarlig for å erstatte utlegg til innkjøp av nødvendige klær og toalettartikler, dersom bagasjen er forsinket, forteller Dagbladets reiseekspert Elise Marie Korsvik. Illustrasjonsfoto: KYRRE LIEN / NTB SCANPIX
BAGASJETRØBBEL: Flyselskapet er ansvarlig for å erstatte utlegg til innkjøp av nødvendige klær og toalettartikler, dersom bagasjen er forsinket, forteller Dagbladets reiseekspert Elise Marie Korsvik. Illustrasjonsfoto: KYRRE LIEN / NTB SCANPIXVis mer

- Vi rakk flyet videre, men bagasjen kom ikke før etter tre dager

Dette må du huske når kofferten ikke kommer fram.

• Send inn dine spørsmål til Dagbladets reiseeksperter.

(Dagbladet): Hva skjer når forsinkelser på ett fly gjør at bare du og ikke bagasjen kommer med flyet som skal ta deg til det endelige målet for turen?

Det skjedde Bjørn. I sommer reiste han og fire andre fra Gardermoen via Berlin til Roma.

Flyet var 25 minutter forsinka fra Gardermoen, og etter landing måtte passasjerene vente i ytterligere 20 minutter før flyet fikk parkert ved gaten, forteller Bjørn i en e-post til Dagbladets reiseeksperter.

- Vi rakk flyet videre til Roma, men bagasjen kom ikke før etter tre dager, skriver han.

Venter på svar Bjørn har kontaktet flyselskapet via hjemmesiden deres.

Han fikk til svar at de hadde mange saker angående forsinket bagasje, men at de skulle kontakte ham.

- Dette var i midten av juli, men jeg har ikke hørt mer fra dem. Jeg lurer på om de har faste summer de må ut med for hver person pr. døgn for savnet bagasje? Jeg skal selvfølgelig purre på saken, hva med utgifter vi hadde til kjøp av nye klær? spør han.

Krav på erstatning - Flyselskapet er ansvarlig for tap som følge av at bagasjen kommer forsinket fram. Du har krav på erstatning for utlegg til innkjøp av nødvendige klær og toalettartikler, sier Dagbladets reiseekspert, Elise Marie Korsvik i Forbrukerrådet.

Regelverket sier likevel ikke noe om en fast sum pr. døgn, men noen flyselskap kan ha en praksis der de tilbyr en fastsatt sum pr. person pr. døgn, basert på hva som erfaringsmessig vil være nødvendig, forklarer hun.

- Uavhengig av om flyselskapet har en slik praksis, vil du som passasjer har rett til erstatning for de utgiftene du har hatt til innkjøp av klær og toalettartikler i de dagene du er uten bagasje, sier hun.

Husk kvittering I slike situasjoner er det viktig å ta vare på kvitteringer som dokumenterer innkjøpene. 

- Etter at du har fått tilbake bagasjen, må krav om erstatning meldes skriftlig til flyselskapet innen 21 dager, sier Korsvik.

I situasjonen som Bjørn skisserer, ville Dagbladets reiseekspert ha purret på flyselskapet og eventuelt ettersendt kvitteringer som viser innkjøp i de dagene han var uten bagasje.

- Siden det ble meldt fra til selskapet og det kom et midlertidig svar, kan det høres ut som erstatningskravet allerede er registrert som en mottatt klage, sier Korsvik.

Knust bagasje Neste spørsmål kommer fra Trine. Hun skriver til Dagbladets reiseeksperter at hun kjøpte et stort keramikkfat da hun var på ferie i Istanbul i sommer.

- Det lå i en godt polstret eske midt inne i kofferten. Ergo hadde det klær på alle kanter, så jeg trodde det skulle klare en flytur, skriver hun.

Skuffelsen var derfor stor da hun oppdaget at bagasjen var håndtert på en måte som gjorde at keramikkfatet endte flyturen i mange biter.

- Har jeg krav på å få erstatning av flyselskapet? Hvilke rettigheter har jeg når det gjelder ødelagt bagasje? Hva kan flyselskapet kreve av meg? spør Trine.

Ikke ansvarlig - Flyselskapet vil ikke være ansvarlig for skader som skyldes bagasjens egenskaper, for eksempel glass og andre skjøre gjenstander som må håndteres spesielt forsiktig, sier Dagbladets reiseekspert, Elise Marie Korsvik.

Bagasje som fraktes med fly, utsettes for relativt store belastninger under håndteringen på flyplassen, lasting og lossing. Bagasje må derfor pakkes for å tåle normal bagasjehåndtering, forteller hun.

- Du tar selv risikoen når du legger knuselige og andre skjøre gjenstander i den bagasjen som skal sjekkes inn. Selv om det kan høres ut som keramikkfatet var pakket godt, vil et stort, knuselig fat bli å anse som uegnet til å sendes som bagasje med fly, sier hun.

Håndbagasje Trine kan derfor ikke regne med å få noen erstatning fra flyselskapet for det ødelagte fatet. Knuselige og skjøre gjenstander bør derfor tas med i håndbagasjen, råder Korsvik.

Det er imidlertid begrensninger for hvor mye og hvor stor håndbagasjen kan være, så det er ikke sikkert du vil få med deg alt du ønsker.

FORBRUKEREKSPERT: Elise Marie Korsvik er jurist og seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Hun sitter både i flyklagenemnda og pakkereisenemnda, og svarer på spørsmål om forbrukerrettigheter om alt som har med flyreiser og charterturer å gjøre. Korsvik kan også svarer på timeshare- og ferieklubbspørsmål, og alle andre forbrukerrelaterte spørsmål man må ha om reiser i utlandet. Foto: HANS ARNE VEDLOG
FORBRUKEREKSPERT: Elise Marie Korsvik er jurist og seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Hun sitter både i flyklagenemnda og pakkereisenemnda, og svarer på spørsmål om forbrukerrettigheter om alt som har med flyreiser og charterturer å gjøre. Korsvik kan også svarer på timeshare- og ferieklubbspørsmål, og alle andre forbrukerrelaterte spørsmål man må ha om reiser i utlandet. Foto: HANS ARNE VEDLOG Vis mer

- Når det gjelder bagasje generelt, vil flyselskapet ha ansvar for all innsjekket bagasje som er tillatt å ta med på flyvningen, sier Dagbladets reiseekspert.

Erstatningsregler Som passasjer kan du ha krav på erstatning dersom den innsjekkede bagasjen blir skadet, og den var pakket på forsvarlig måte da den ble levert inn.

- Unntak for erstatningsansvar er tilfeller der skade på bagasjen skyldes bagasjens egenskaper, sier Korsvik.

Dersom du oppdager at bagasjen er blitt skadet under transport, er det viktig å ta kontakt med flyselskapet med en gang, forteller hun.

- Ofte oppdages skaden med en gang når du tar den av bagasjebåndet. Ta med bagasjen til skrankepersonell i ankomsthallen og sørg for å ha bagasjekvitteringen, sier hun.

Sjudagersfrist Få en bekreftelse på at skaden er meldt. Absolutt frist for å klage til flyselskapet på at bagasje er blitt skadet, er sju dager etter at du fikk bagasjen utlevert.

- Denne lovbestemte fristen er relativt kort, og er viktig å være oppmerksom på. Det er gjenanskaffelsesverdien for den ødelagte tingen som kan kreves erstattet, det vil si det beløp som man må betale for å skaffe seg en ny ting av samme art, sier hun.

Det er likevel ikke meninga at du skal tjene på skaden. Derfor må du regne med det gjøres fratrekk for slitasje og verdiforringelse som bruk av den skadede gjenstanden har medført.

Det gjelder for eksempel om kofferten blir ødelagt. Da vil det bli gjort fratrekk i erstatningssummen for alder og slitasje, forteller Korsvik.

Søvnløs i Syden Sist ut denne gang er Tor, som sammen med familien tilbragte en uke i Hellas sommer. Der de bodde var det både deilig vann, og fine strender:

- Det kom godt med, for om natta fikk vi ikke sove stort, siden gata var passasje for alle som skulle ut og spise og gå på diskotek, skriver han til Dagbladets reiseeksperter.

Det var ingen barer i direkte tilknytning til familiens hotell, så Tor klandrer ikke hotellet.

Reisearrangøren hadde heller ikke opplyst på forhånd at det var noe særlig bråkete barer i området, noe han forteller at for så vidt var riktig. Det var flere hundre meter til gata med flest utesteder, forteller han.

Nå lurer likevel Tor på om familien har krav på noen form for kompensasjon for flere søvnløse netter.

Støy og høysesong - Det kommer helt an på hva som framgår av informasjonen om stedet eller byen der du bor, sier Dagbladets reiseekspert, Elise Marie Korsvik.

Du må nemlig regne med at det blir noe støy i høysesongen dersom hotellet ligger relativt sentralt.

- Selv om ikke hotellet ligger i bargata, er det påregnelig med støy fra trafikk og mennesker som ferdes, sier hun.

Ta opp problemet Støy som fører til at du ikke får sove om natta, vil ofte bli ansett som en mangel ved reisen, forklarer Korsvik:

- Manglende søvn som reduserer utbyttet av ferien, kan i noen tilfeller resultere i at reisen anses som vesentlig forfeilet. Det er viktig å ta problemene opp på stedet med reisearrangøren, slik at de får mulighet til å rette på problemet, sier hun.

Det kan for eksempel være mulig å bytte til et annet, og mindre støyutsatt, rom på hotellet.

- For klager på pakkereiser, er det også mulig å få klagen behandlet i Reklamasjonsnemnda for pakkereiser, avslutter hun.  

• Les flere saker fra Dagbladets reiseeksperter her.