Vil behandle hjerneslag allerede i ambulansen

Halverer tida før pasientene får behandling, viser ny forskning.

TIDA TELLER: Ved et hjerneslag er det avgjørende å få behandling tidlig. Ny forskning viser at å gi behandling i ambulansen, kan være et alternativ for å få ned tida før behandling. 'Foto: Heiko Junge / SCANPIX
TIDA TELLER: Ved et hjerneslag er det avgjørende å få behandling tidlig. Ny forskning viser at å gi behandling i ambulansen, kan være et alternativ for å få ned tida før behandling. 'Foto: Heiko Junge / SCANPIXVis mer

Hjerneslag er en av de største årsakene til invaliditet og død i Norge. Norske myndigheter har som mål at minst 20 prosent av pasientene med hjerneslag skal få såkalt trombolysebehandling, som løser opp blodproppen i hjernen.

Denne behandlingen har best effekt når den gis kort tid etter hjerneslaget, aller best de første to timene. Nå viser en ny forskningsstudie, publisert i The Lancet Neurology, at slagbehandling i ambulansen kan omtrent halvere tida det tar før behandlingen gis.

Det kan også øke antallet pasienter som kan få tilbud om en slik behandling, mener forskerne ved Saarland universitet i Tyskland.

Prøves ut i Norge
Trombolyse kan ikke gis uten at pasienten først får en CT-skanning for å avklare hva slags hjerneslag det er snakk om.

Derfor er utfordringen å få på plass CT-skannere i ambulansene.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har nettopp startet opp arbeidet med å prøve ut slagambulanser på hjul, og på sikt i lufta, i Norge. De har samarbeidet med de tyske forskerne bak studien.

- Norges geografi gjør at altfor få får den beste behandlingen i dag. Det er ikke enkelt å få alle til sykehuset innen to timer, selv ikke i byene. Sykehusene har jobbet bra med å korte ned tida før pasientene får behandling, men den store effekten får vi først når behandlingen flyttes ut til pasienten, sier Hans Morten Lossius, professor og forskningssjef ved Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Han mener studien fra Tyskland viser at dette vil få stor betydning for den enkelte slagpasienten.

- Vi ønsker å sette inn de første slagambulansene med CT-skanner i noen norske områder allerede i 2013. Men det endelige målet er etter hvert å få CT inn i luftambulansehelikoptrene, sier han.

Snakker med sykehuset
De ser for seg en løsning der CT-undersøkelsen tas hos pasienten, og tolkes av nevrolog på sykehuset per telemedisin. Anestesilegen som bemanner ambulansen, gir trombolysebehandling på stedet.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse samarbeider med Oslo universitetssykehus om forskning og utvikling innen prehospital slagbehandling, der slagambulansene er et av tiltakene. Disse kan være veldig nyttige i Norge, mener David Russell, professor i nevrologi ved Oslo universitetssykehus.

Reduserer skader
- Dette er en spennende mulighet. Ved akutt hjerneinfarkt teller hvert minutt. Dersom behandlingen med blodproppløsende medisin kan startes allerede på vei til sykehuset, vil mange få langt bedre effekt av behandlingen. Jeg er sikker på at det vil bli en viktig del av slagbehandlingen i framtida, sier Russell.

Det samme mener Lars Thomassen, professor og overlege ved nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus.

- Den rutinen som gjør at pasienten får behandling innen kortest mulig tid, må vi bruke. Det viktigste funnet i denne studien, er at slagambulanser er praktisk gjennomførbart, sier Thomassen.

Han påpeker at pasientene i studien ikke ser ut til å ha flere komplikasjoner etter behandling i ambulanse, men at det ikke er vist at det har bedre effekt. Derfor mener han det er viktig med videre forskning.

Ved et hjerneslag går om lag to millioner hjerneceller tapt hvert minutt.

Ved å korte ned tida til behandlingen gis med 40 minutter, som i den tyske studien, reddes 80 millioner hjerneceller, viser Thomassen til. Det kan bety forskjellen på å klare seg selv og å være pleietrengende.

- Tidligere behandling vil kunne redde språkevne, tenkeevne og taleevne

, sier Thomassen.

Nytt medikament
Ved Haukeland er de i ferd med å sette i gang en forskningsstudie for å prøve ut et nytt medikament for trombolysebehandling.

- Det nye medikamentet krever bare en injeksjon, og er enklere enn dagens behandling. Vi prøver det ut fordi det ser ut til å ha bedre effekt, men det passer også veldig godt for behandling i ambulanse, sier Thomassen.

De nye slagambulansene på hjul skal i første omgang prøves ut i tettbebygde områder.

- Dette er det samme prinsippet som lå bak da vi begynte med behandling av hjerteinfarkt-pasienter i ambulansene, ved å sende EKG-registrering til sykehusene. I Bergen-området antar vi at slagambulanser kan lønne seg for dem med mer enn en halvtimes kjøretid fra sykehuset, sier Eirik Søfteland, seksjonsoverlege ved anestesiavdelingen på Haukeland universitetssykehus.

- Verdt å se på
Statssekretær Robin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet påpeker at Norge allerede ligger langt foran de fleste trombolysebehandling og overlevelse etter hjerneslag, men at studien er verdt å se nærmere på. 

- Sykehusene må selv avgjøre om de ønsker dette. Vi ønsker å forsterke de tiltakene vi allerede har satt inn for å få pasientene raskest mulig til behandling, der norske fagmiljøer leverer i verdensklasse. Jeg er enig i at ambulansene er sentrale for å få til det, og at det er viktig at de har kompetanse på plass. Selv om ikke studien viste redusert død eller skade for pasientene, så er det viktig å studere nærmere når nye teknikker som denne blir presentert sier Kåss.