KJØNNSSKILLE: Guttene på Kautokeino skole fikk gå i ren gutteklasse ett år. Skolen var veldig fornøyd med prosjektet. Her er Da Issat Joakim Gaup (bak fra venstre), Mikal Juhan Ailo Utsi, Ole Martin Hætta, Isak Adrian Eira, Mikkel Jonas Eira, Nils André Siri, Johan Eivind Bals, Tor Isak Eira Bjørn og Ole Ailo Pulk som gikk i sjuende klasse i 2008 og var med på prosjektet. Lærer Roy Arthur Olsen bakerst.

Foto: Johan Matttis Gaup
KJØNNSSKILLE: Guttene på Kautokeino skole fikk gå i ren gutteklasse ett år. Skolen var veldig fornøyd med prosjektet. Her er Da Issat Joakim Gaup (bak fra venstre), Mikal Juhan Ailo Utsi, Ole Martin Hætta, Isak Adrian Eira, Mikkel Jonas Eira, Nils André Siri, Johan Eivind Bals, Tor Isak Eira Bjørn og Ole Ailo Pulk som gikk i sjuende klasse i 2008 og var med på prosjektet. Lærer Roy Arthur Olsen bakerst. Foto: Johan Matttis GaupVis mer

Vil skille jenter og gutter

Hjerneforskere har funnet så store forskjeller mellom jenter og gutter at kjønnene bør skilles i første klasse, mener eksperter.

||| Gutter får dårligere karakterer enn jenter, de har større atferdsproblemer, flere diagnoser og langt flere timer spesialundervisning.
Hjerneforskere finner stadig nye kjønnsforskjeller, og nå ønsker flere eksperter å dele jenter og gutter i ulike grupper.

— Mye hjerneforskning tyder på at det kan være lurt å skille jenter og gutter på skolen, sier psykolog Nils Eide-Midtsand, ved Avdeling for barn og ungdoms psykiske helse på Sørlandet sykehus.

Midtsand har skrevet en artikkel om biologiske ulikheter mellom kjønnene. Han mener at både forskning og de stadig dårligere resultatene for gutter i skolen, bør føre til endringer på skolen. Spesialpedagog og lærer Tone Hager Løvdal er enig.

— Det er lurt å dele jenter og gutter i noen fag. Vi vet at jenter og gutter tar til seg læring på ulike måter, og at de har ulikt behov for
fysisk aktivitet, sier spesialpedagogen. I en artikkel i lærernes fagblad Utdanning viser hun til internasjonal hjerneforskning.

Modnes senere— En dansk forsker har funnet at en gjennomsnittlig gutt på seks år kan konsentrerer seg om en oppgave i 12 minutter. Jenter klarer
22—23 minutter, sier Hager Løvdal.

Også Eide-Midtsand mener det finnes en biologisk forklaring på hvorfor guttene i første klasse har vanskelig for å innordne. Gutter blir modne minst ett år seinere enn jenter.

— De motoriske nervene til gutter er ikke ferdig utviklet når de begynner på skolen, og det skaper problemer for en seksåring, sier Eide-Midtsand.

Det er den manglende sammenhengen mellom biologi og undervisning ekspertene reagerer på.

- Gutter kan bli skoletaperne, og det må skolen gjøre noe med. Vi må la gutter lære på den måten som passer dem best, biologisk. De lærer mer når de får stimulert flere sanser samtidig, når de får se på og ta på ting, og ikke bare gjennom lytting, sier Hager Løvdal.

Hun vil ha en mer praktisk skole for guttene. De bør få bevege ser mer, og oftere. I tillegg burde de få mer av undervisningen ute.

— Jenter og gutter har ulike måter å lære på. Jenter lærer mer gjennom språket med lytting. Gutter lærer best hvis de kan bevege seg og håndtere ting, sier Eide-Midtsand.

Tone Hager Løvdal mener at jenter og gutter burde deles i noen fag, og være sammen i andre. Det vil føre til mindre bråk, og en undervisning som treffer alle.

— Gutter burde få lov til å bevege seg flere ganger i timen. Jenter kan få fordype seg og sitte inne lengre, sier Hager Løvdal.

- La dem lekeslåss— Boltring og fysisk utfoldelse er viktig. Det er enda viktigere for gutter enn jenter. Og når denne blir hindret, får det større konsekvenser for gutter enn jenter, sier Eide-Midtsand.

De fleste skoler har klasseundervisning, og barna må sitte ved plassen sin i 45 minutter. Mange skoler har også strenge regler for hva elevene får gjøre i friminuttene. Psykologen mener barna må få lov til å lekeslåss på skolen.

— Noen steder er det ikke lov å løpe, hoppe over benker eller lekeslåss. Lekeslåssing utvikler gutters sosiale ferdigheter, og burde være tillatt, sier Eide-Midtsand.

Slik skolen og undervisningen er organisert i dag mener psykologen at den kan være direkte skadelig for gutter.

— Ikke bare får de ikke lært noe, men skolen kan være direkte skadelig for gutter, sier Eide-Midtsand.

Konsekvensen av den jentetilpassede skolen er at mange gutter blir urolige og ødelegger undervisningen.

— Urolige gutter får ADHD-diagnoser fordi skolen er misfornøyd med oppførselen deres. Det vi ser er en sykeliggjøring av barnenaturen,
sier Eide-Midtsand. Han tror skolen kommer til å endre seg.

— Flere land har utviklet guttevennlige skoler, og det må skje her i landet også.

Fornøyd med gutteklasseKautokeino barneskole delte sjuende klasse etter kjønn. Femten gutter, og femten jenter gikk i hver sin klasse, og skolen var veldig
fornøyd med resultatet.

— Guttene fikk være mer aktive. De var flere timer ute av klasserommet, og fikk selv være med og planlegge undervisningen. Vi opplevde
at guttene ble mye roligere dette året, sier undervisningsinspektør ved Kautokeino skole Kirsten Marit Olsen.

Det er to år sidenskolen gjorde dette forsøket, og de ville gjerne ha fortsatt med det.

— I norsk skole er det jo ikke lov å dele inn barna etter kjønn eller nivå. Så vi måtte stanse prosjektet etter ett år, sier Olsen.

En av de andre vellykkede delene av kjønnsdelingen var at guttene nå kunne få egne lekser. De fikk lekser fra dag til dag, og kuttet ut ukeplanene.

Skeptiske— Ukeplaner fungerer dårlig for gutter. Vi så at det var mye lettere for guttene å gjøre lekser når de fikk dem fra dag til dag, sier Olsen.

— Gutter er annerledes enn jenter. Det gikk bedre med dem i en gutteklasse, sier Olsen.