IKKE NORSKE SELSKAP: Luftfartstilsynet skriver de ikke kan se det er påkrevd noen form for lovendring, og at det er svært sjelden at norske selskap har unnlatt å følge vedtak fra flyklagenemnda. Men Samferdselsdepartementet støtter ikke Luftfartstilsynets påstand om at norske myndigheter ikke kan sanksjonere eller bøtelegge utenlandske selskaper. Arkivfoto: KEITH HAMMETT
IKKE NORSKE SELSKAP: Luftfartstilsynet skriver de ikke kan se det er påkrevd noen form for lovendring, og at det er svært sjelden at norske selskap har unnlatt å følge vedtak fra flyklagenemnda. Men Samferdselsdepartementet støtter ikke Luftfartstilsynets påstand om at norske myndigheter ikke kan sanksjonere eller bøtelegge utenlandske selskaper. Arkivfoto: KEITH HAMMETTVis mer

Vil ta flyselskapene som nekter å gjøre opp for seg

Dine rettigheter skal veie tyngre.

(Dagbladet): - Virker det avskrekkende, er det positivt, sier Janne Johannessen (33) fra Oslo.

Hun er en av mange passasjerer som opplever at flyselskapene nekter å betale erstatning, selv etter å ha fått medhold i flyklagenemnda.

Samferdselsdepartementet har nå bedt Luftfartstilsynet følge med på utviklingen, etter at Dagbladet i juni skrev at flere flyselskaper ikke følger opp vedtak der passasjerene får medhold i flyklagenemnda.

Dersom det skulle vise seg at manglende etterlevelse får et omfang som tyder på manglende respekt for passasjerrettigheter, finnes det slik departementet ser det, to muligheter:

Den ene er bøtelegging av flyselskaper. Den andre å gjøre flyklagenemndas vedtak tvangs- og rettskraftige som dom.

Positivt Forslaget ønskes hjertelig velkommen av Johannessen, som mener det er på tide at departementet tar tak i saken.

New York-turen hun og samboeren hadde i fjor vår, ble  forsinket i over ett døgn fordi flyet ble kansellert på grunn av det flyselskapet mener var et uforutsett teknisk problem.

Feilen ble oppdaget under «final pre-check», og utenfor selskapets kontroll, hevder selskapet.

MÅ FÅ KONSEKVENSER: For Janne Johannessen har klageprosessen blitt en prinsippsak. Når et medhold i flyklagenemnda ikke får konsekvenser for flyselskapet, blir forbrukerrettigheter å regne som en vits, mener hun. Foto: THOMAS RASMUS SKAUG
MÅ FÅ KONSEKVENSER: For Janne Johannessen har klageprosessen blitt en prinsippsak. Når et medhold i flyklagenemnda ikke får konsekvenser for flyselskapet, blir forbrukerrettigheter å regne som en vits, mener hun. Foto: THOMAS RASMUS SKAUG Vis mer

Johannessen og samboeren fikk medhold i flyklagenemnda, men flyselskapet har fortsatt å holde på sitt. Dermed har samboerparet måttet se langt etter en erstatningen på 1200 euro.

Blir en vits Flyklagenemnda behandlet 183 saker i fjor. I 88 av disse fikk klageren helt eller delvis medhold - men i 15 av sakene har flyselskapene unnlatt å følge vedtaket.

Johannessen mener det i dag dreier seg om en todelt problematikk:

For det første vet ikke forbrukerne hvilke rettigheter de faktisk har.  For det andre er det å klage en lang og omstendelig prosess. Hvis man så får medhold, er det likevel ikke sikkert det får noen konsekvenser:

- Da blir forbrukerrettigheter en vits, sier Johannessen, og fortsetter:

- Nå forutsetter jeg at forslaget ikke blir liggende i en skuff, og at det forhåpentligvis får konsekvenser på lengre sikt.

Og hvis bøtene går rett i statskassa og ikke til klageren, er forbrukerne også like langt, poengterer hun.

Ulik regeltolkning Foreløpig er det delte meninger om hva norske myndigheter kan foreta seg.

I sitt svarbrev til Samferdselsdepartementet skriver Luftfartstilsynet norske myndigheter ikke kan sanksjonere eller bøtelegge de utenlandske selskapene, siden det er den staten der flyselskapet er registrert som må ta affære.

- Ut fra hvordan Samferdselsdepartementet tolker regelverket er det mulig å bøtelegge utenlandske selskaper som opererer fra Norge, sier politisk rådgiver Sigrid Brattabø Handegard i Samferdselsdepartementet til Dagbladet.

Ifølge Brattabø Handegard er det nå tilsynets oppgave å følge med på behovet for at nødvendige tiltak iverksettes overfor flyselskapene.

Innkrevingsregelverk En lovendring vil ikke skje med det første forteller Brattabø Handegard, men bøter er aktuelt dersom antall episoder er av et visst omfang.

Departementet har så langt ikke vurdert om en bot betalt av flyselskapet eventuelt skal komme forbrukerne med medhold i flyklagenemnda til gode. Bøter er i utgangspunktet myndighetenes reaksjon på at lover og regler brytes.

På spørsmål om ikke bøter blir like lett for et flyselskap å overse som et vedtak i flyklagemnda, svarer Brattabø Handegard at det finnes et felles internasjonalt innkrevingsregelverk.

Forbrukerrådet positive - Det er meget positivt at departementet følger opp aktivt og spør Luftfartsttilsynet om hvilke muligheter de har til å agere, sier fagdirektør for samferdsel i Forbrukerrådet, Anne Haabeth Rygg.

Til at forbrukerrettighetene kan oppfattes som en vits når et medhold likevel ikke fører til erstatning, svarer fagdirektøren:

- Jeg forstår frustrasjonen godt. Men de aller fleste vedtak nemnder kommer fram til forholder selskapene seg til.

At departementet nå strammer skruen og gir vedtakene enda mer tyngde, stiller Forbrukerrådet seg uforbeholdent positive til.

- Den diskusjonen vil vi gjerne være med på, avslutter Haabeth Rygg.