Vil vekke reaksjoner med «gameshow» for asylsøkere

- Det er jo ekstra grelt.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har satt i gang en kampanje som skal rette fokus mot asylsøkere som får avslag i Norge.

«So You Think You Can Stay» er en kampanje hvor åtte fiktive asylsøkere deltar i et gameshow.

Den som vinner, får oppholdstillatelse i Norge.

Det «So you think you can dance»- inspirerte «showet», lar asylsøkerne møte opp på audition, og innen 90 sekunder skal de overbevise et dommerpanel om at de skal bør få oppholdstillatelse i Norge.

I kampanjevideoen forteller «Amir» om at han har flyktet fra Gaza, hvor nabolaget hans blir benyttet av Hamas militærgruppe.

Militærgruppen bruker området til å skyte raketter over til Israel.

Om «Amir» får oppholdstillatelse, gjenstår å se.

- Høy terskel i Norge Rådgiver i NOAS, Mari Seilskjær, som har vært med å lage kampanjen, forteller at eksemplene i vidoen er helt realistiske:

- Mange asylsøkere har opplevd tortur og andre alvorlige overgrep. En del av dem ender likevel opp med å få avslag. Dette er mennesker som håndterer veldig krevende situasjoner.

Seilskjær forteller at målet med kampanjen er å korrigere folks bilde av asylsøkere med avlag. Hun tror at mange tenker at dette er lykkejegere eller kriminelle. Realiteten er at flere har sterke asylsaker, og en del får avslag i strid med FNs anbefalinger:

- Terskelen er veldig høy for å få beskyttelse i Norge. Regelverket tolkes strengt, og mennesker som FN anbefaler å gi beskyttelse, ender i stedet med å bli sendt tilbake til hjemlandet, sier hun.

Vi står overfor den verste flyktningkrisen i verden siden andre verdenskrig.

51,2 millioner mennesker lever på flukt i verden.
17, 19 millioner av disse er på flukt fra sitt eget hjemland.
   - Bør være et minstekrav Seilskjær forteller at NOAS gir rettshjelp til asylsøkere som de mener har krav på beskyttelse. Ifølge henne fikk de i fjor gjennomslag i nesten halvparten av sakene de involverte seg i.

- Over 200 mennesker fikk oppholdstillatelse etter at NOAS hadde skrevet i saken. Det er ganske dramatiske tall med tanke på at dette er mennesker som har fått avslag og som skulle vært sendt ut.

Hun forteller at NOAS mener rettssikkerheten på asylfeltet er for dårlig, og at det får store konsekvenser for menneskene det er snakk om.

- Det bør være et minstekrav at vi følger FNs anbefalinger for hvem som skal gis beskyttelse.

- Hvordan har responsen vært?

- Vi får mange positive tilbakemeldinger. Utlendingsnemda kommenterte videoen. De sa at "følelsesladet kommunikasjon kan være viktig for å vise at asylsaker gjelder mennesker, men det er viktig at ingen tror at avgjørelsene er tilfeldige." Det er vi jo enige i.

- Vi håper at videoen vil nå ut til folk, og bidra til forståelse, sier Seilskjær.