Vil velge seg gutt eller jente

Når du har sex avgjør kjønnet, ifølge en amerikansk teori. Skepsisen er stor.

GUTT ELLER JENTE: Selv om de fleste er mest opptatt av å få et friskt barn, er det noen som gjerne vil bestemme barnets kjønn også. ILLUSTRASJONSFOTO: Istockphoto.com
GUTT ELLER JENTE: Selv om de fleste er mest opptatt av å få et friskt barn, er det noen som gjerne vil bestemme barnets kjønn også. ILLUSTRASJONSFOTO: Istockphoto.comVis mer

|||En kvinne Barnimagen-forumet lurer på om det finnes metoder for å bestemme kjønn og er interessert i å vite om metoder for å øke sannsynligheten for å få det kjønnet hun ønsker seg.

Seiglivete jentesædceller Det finnes mange måter å prøve å påvirke resultatet på. En av de mest kjente er Dr. Schettles metode.

Dr. Shettles hevder at 70-75 prosent av dem som forsøker å få jentebaby, vil lykkes med hans metode. Og at hele 75-80 prosent av dem som vil ha gutt, vil klare det.
Jenter før eggløsningen
Dette er Dr. Shettles metode:

Dersom man har sex to-tre dager før man vet man har eggløsning, og så venter til et par dager etter, vil jentecellene ha bedre odds. Disse kan leve noe lenger enn guttecellene, og har større sjanse for å overleve til eggløsningen.

Guttesædcellene er kjent for å være raskere enn jentecellene. Det vil derfor være større sjanse for å få en guttebaby dersom man har samleie rett før eller under eggløsning.

Tidspunktet for eggløsning finner dere enkelt ved hjelp av en eggløsningskalkulator.

Orgasme gir gutter Dersom du oppnår orgasme under samleiet, vil omgivelsene i skjeden bli mer basiske, noe som favoriserer guttecellene. Dr. Shettles anbefaler derfor å vente med orgasmene til eggløsningen er over dersom du ønsker en jentebaby.

Han har også ment å kunne bevise at at samleiestillinger kan påvirke kjønn. Dype støt bakfra skal øke sannsynligheten for å få gutter, mens grunne støt i misjonærstilling skal gi flere jenter enn gutter.

Andre råd går på temperatur, kosthold, at menn skal gå med løse underbukser for å få gutter og ta varme bad for å få jenter. Man kan også få kjøpt ulikt måleutsyr for å bli gravid med enten jente eller gutt.

- Ikke til å stole på - Det kan selvfølgelig være noe i disse kjerringrådene. Men det er ikke noe jeg ville stolt på, sier Peter Fedorcsak, leder ved Seksjon for barnløshet og assistert befruktning, Kvinneklinikken, Rikshospitalet.

En vanlig utløsning inneholder et par hundre millioner sædceller, og da sier det seg selv at det er helt tilfeldig hvem av dem som rekker fram og befrukter egget.

Kan flytte oddsen litt - Mange av disse metodene har vært etterprøvd på relativt store folkegrupper, fordi det mange steder i verden fortsatt er et mål å få sønner. Men ingen av dem holder vann, sier professor Arne Sunde, seksjonsleder på fertilitetsklinikken ved St.Olavs hospital i Trondheim.

- Man har 51 prosent sjanse for å få gutt. Ved hjelp av slike metoder kan man kanskje forskyve kjønnsratioen til 55 prosent. Men det hjelper jo lite på resultatet, sier Arne Sunde.

Egen industri Å forsøke å påvirke kjønn på barn er storindustri i deler av verden. Særlig i Sør-Europa, Midtøsten, India og USA er slike metoder i hurtig vekst. Ofte ligger det kulturelle årsaker bak, og ofte har foreldre en preferanse for gutter Mange steder utføres det til og med kjønnsbaserte aborter.

JENTESETT: Kan dette utstyret garantere at dere får jente? Produsenten hevder at sikkerheten er så høy som 96 prosent. FOTO: Produsenten
JENTESETT: Kan dette utstyret garantere at dere får jente? Produsenten hevder at sikkerheten er så høy som 96 prosent. FOTO: Produsenten Vis mer

Også foreldres rett til å ønske seg kjønn for å få balanse i familien, er blitt et sterkt argument.

Familiebalansering er blitt et konsept og en industri i USA, og i 2001 gikk den amerikanske foreningen for reproduksjonsmedisin ut og sa at det var et foreldrerett å foretrekke et bestem kjønn i familier med flere enn ett barn.

Sikker metode: sortere sædcellene I dag brukes gjerne to metoder for å velge kjønn på et barn. Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) og sortering av sædceller.

I preimplantasjonsdiagnostikk utfører man en vanlig prøverørsbefruktning, kombinert med at de befruktede eggene blir testet genetisk for kjønnskromosomer før de blir satt tilbake i livmoren.

En slik metode vil gi hundre prosent sikkerhet, og er også den mest utbredte metoden. Den kan brukes medisinsk for å unngå arvelige, kjønnsbestemte sykdommer.

Farger sædceller En annen metode er å velge kjønn før egget blir befruktet. For mennesker som er motstandere av alle former for abort, er denne metoden interessant. Men den antas bare å gi 80 prosent sikkert resultat.

Teknikken går ut på at man farger sædceller med et fargestoff. Sædcellen med et y-kromosom vil ha mindre DNA i seg, og dette kan måles ved at man bruker sterkt laserlys.

- I dag ville er det uaktuelt å bruke denne metoden medisinsk, fordi den ikke er hundre prosent sikker, sier Arne Sunde.

Ulovlig i Norge I Norge er det ikke lov til å velge kjønn på barnet, hvis ikke det er ut ifra sterke medisinske hensyn, som arvelige, kjønnsbestemte sykdommer. Ved enkelte tilfeller kan man få støtte til behandling i utlandet.

Det er heller ikke lov å opplyse om barnets kjønn før 12. svangerskapsuke , fordi man vil hindre frivillig abort på bakgrunn av kjønn.

Tabu å ønske seg et bestemt kjønn Arne Sunde tror det fortsatt er tabu å ønske seg et spesielt kjønn i Norge, men at disse grensene er i ferd med å flyttes.

- Selv om man er enig i den norske holdningen og lovgivningen mot kjønnsseleksjon, kan man ha forståelse for at de som har flere av samme kjønn, kan ønske seg et barn av det andre kjønn. Men for hvert barn nullstilles man, og har i prinsippet like stor sjanse for å få gutt som jente. Det er jo også etiske spørsmål knyttet til det å ønske seg og aktivt gå inn for å skape et barn av et bestemt kjønn, selv om man bruker lovlige metoder. Man vil dessuten ha stor risiko for å bli skuffet.

Holdninger i endring Arne Sunde tror ønsket om å bestemme kjønn er knyttet til en rådende holdning om at reproduksjon er noe mennesket kan være herre over. Han tror holdningene til dette kommer til å endre seg.

DYRT: Kan dette utstyret garantere at du får gutt? Det er hvert fall ikke billig - prislappen er på rundt 200 dollar. FOTO: Produsenten
DYRT: Kan dette utstyret garantere at du får gutt? Det er hvert fall ikke billig - prislappen er på rundt 200 dollar. FOTO: Produsenten Vis mer

- Vi har beveget oss veldig raskt de siste ti årene. Temaer som fosterdiagnostikk, infertilitet, surrogati og eggdonasjon er blitt håndgripelige for folk flest. Man har forstått at dette handler om mennesker, og da baserer folk holdningene sine på emosjonelle vurderinger.

Vil bestemme selv - For ti år siden var det kanskje oss eksperter som presset på og mente lovverket var for strengt. Nå ser man en slags ad hoc-holdning i befolkningen, der de er mer liberale enn dagens lovverk, og det er kanskje vi eksperter som føler vi må bremse litt, sier han.

Et eksempel på dette har vi i en fersk rapport fra Helsedirektoratet, som viser at folk er blitt mindre tilbakeholdne på områdene surrogati og eggdonasjon enn Bioteknologiloven.

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.