INTERAKTIVT: Skjematisk fremstilling av Cooperative Intelligent Transport System. Foto: VOLVO
INTERAKTIVT: Skjematisk fremstilling av Cooperative Intelligent Transport System. Foto: VOLVOVis mer

Volvos biler skal advare andre via nettskyen

Nytt sikkerhetssystem gjør at bilene kan «snakke» med hverandre.

DinSide Nettskyen kan brukes til så mangt. For Volvo med sitt sikkerhets-image å forsvare, er det naturlig å se på hvordan den kan brukes i dette øyemed.

Pilotprosjekt Et av svarene kan ligge i systemet Cooperative ITS (Intelligent Transport System). Volvo, Trafikverket i Sverige og Statens Vegvesen går nå sammen om et pilotprosjekt der informasjon om veifriksjonen fra enkeltstående biler deles via et skybasert system.

Volvo er svært aktive på teknologifronten om dagen - det er bare kort tid siden vi kunne annonsere introduksjonen av det Apple-baserte CarPlay-systemet.

Dele informasjon Dette nye dreier seg om å bruke sanntidsdata om glatte veistrekninger til å advare kjøretøyer i området. Det kan på noen måter minne om systemer vi for eksempel kjenner fra flyplasser, der data om brukerbevegelser brukes til å beregne køtid.

Volvo-systemet skal i tillegg bidra til å gjøre vedlikehold av vinterveier mer effektivt.

- Pilotprosjektet er et av de første praktiske eksemplene på hvordan kommunikasjon mellom kjøretøyer over mobilnettet gjør det mulig for bilene å «snakke» med hverandre - og med trafikkmiljøet.

Vil gjøre trafikken sikrere Dette kan bidra til å gjøre trafikken sikrere, sier Erik Israelsson i en pressemelding, prosjektleder for Cooperative ITS (Intelligent Transport System) i Volvo Cars.

- Vi har 50 testbiler på veiene, og neste vinter vil dette antallet øke betraktelig. Målet vårt er å gjøre teknologien tilgjengelig for våre kunder innen et par år, sier Israelsson videre.

Også Toyota tester ut systemer som lar bilene snakke sammen, for eksempel ved å senke farten som respons på andre biler fartsendringer.

Les også: Volvo Sensus - bilen med eget nettbrett med Spotify.

Bruker mobilnettet Idéen er at når Volvos testbiler oppdager en isete eller glatt veistrekning, sendes informasjonen til Volvos egen database via mobilnettet.

BILEN ADVARER: Når en Volvo kommer til en strekning med utfordrende føre, er idéen at den sender ut signaler via mobilnettet til en nettsky-basert database. Derfra går den ut til andre biler i området slik at føreren får et varsel i instrumentpanelet. Også vedlikeholdstjenestene varsles. Foto: VOLVO
BILEN ADVARER: Når en Volvo kommer til en strekning med utfordrende føre, er idéen at den sender ut signaler via mobilnettet til en nettsky-basert database. Derfra går den ut til andre biler i området slik at føreren får et varsel i instrumentpanelet. Også vedlikeholdstjenestene varsles. Foto: VOLVO Vis mer

Deretter sendes en advarsel til andre kjøretøyer som nærmer seg det glatte området, og det skal gjøre det mulig for sjåførene å reagere raskt for å unngå en kritisk situasjon.

Varsles på instrumentpanelet Bilføreren varsles via en advarsel på instrumentpanelet. Denne advarselen skal være tilpasset risikonivået, basert på bilens fart og veiforhold.

De er ikke først ute med tanken om at bilen kan varsle om veiforholdene. DinSide har tidligere snakket med trafikksikkerhetsforskere som har vært inne på muligheten for å utnytte registeringssystemer i bilen til å avsløre dårlige veier.

For bedre vedlikehold Informasjon om isete veistrekninger blir også sendt til veimyndighetene som et tillegg til eksisterende målestasjoner langs veien.

Dataene kan hjelpe veimyndighetene og deres entreprenører til bedre planlegging og gjennomføring av vintervedlikehold på veiene, og til raskt å takle endrede forhold.

Erik Israelsson presiserer:

- Når veimyndighetene har tilgang til informasjon fra et større antall biler, kan dataene brukes til å vedlikeholde vinterveiene mer effektivt. Informasjonen vil kunne forbedre sikkerheten for bilistene, i tillegg til å redusere saltingen der det ikke er nødvendig, og med dette redusere miljøpåvirkningene

Personvern
Volvo Cars sier de er klar over at å opprettholde sluttbrukernes personvern er et viktig aspekt ved dette sikkerhetssystemet.

Informasjonen som deles med veimyndighetene vil ikke omfatte data fra de enkelte kjøretøyene — den samlede informasjon brukes kun for å beskrive den nåværende statusen på veinettet.

Se Volvoen med medbragt ladestasjon!

Jobber med partnere Volvo gjør ikke dette alene. De skybaserte løsningene blir til gjennom strategiske partnersamarbeid.

Advarselen om glatt veistrekning er ifølge Volvo bare den første sikkerhetsfunksjonen i Volvo-skyen, og utviklingen av avansert kommunikasjon via mobilnettet er en del av selskapets mål om å tilby kundene de de kaller «en komplett tilkoplet opplevelse via bilen».

Dette er en visjon vi for vår del så presentert første gang i 2011, da Ford viste oss sin spektakulære konseptbil Evos.

- Dette er bare begynnelsen. I fremtiden kommer vi til å få mer utveksling av viktig informasjon mellom kjøretøyer, sier Israelsson ifølge pressemeldingen.

Volvo vil spare drivstoff via smart svinghjul-teknologi.

Saken ble opprinnelig publisert på DinSide Les her.

JOBBER FOR MER SIKKERHET: Prosjektleder for Cooperative ITS er Erik Israelsson. Foto: VOLVO
JOBBER FOR MER SIKKERHET: Prosjektleder for Cooperative ITS er Erik Israelsson. Foto: VOLVO Vis mer