Innhold
Innhold

Sammenlign strømleverandører her

Dagbladet Strøm hjelper deg både med sammenligningen og å bytte strømleverandør. Vi sammenligner priser fra over 90 strømleverandører med over 400 forskjellige strømavtaler. Her kan du også finne artikler og tips på hvordan du med enkle grep kan få ned strømutgiftene i hjemmet. Tjenesten er helt kostnadsfri og du får oversikt over alle strømselskaper i Norge.

Tre populære strømleverandør, forventet månedspris ved 10 000 kwh / år, Bor i Oslo, Strømavtale Spotpris

NorgesEnergi AS

Gul garantispot
Spotpris

 • Garantert pris: Min 6 måneder
 • Betaling: Etterskuddsvis
 • Bindingstid: Ingen
 • Nye strømkunder
186 kr / månaden 15,30 øre/kWt

Hafslund Strøm

WebSpot
Spotpris

 • Garantert pris: Min 6 måneder
 • Betaling: Etterskuddsvis
 • Bindingstid: Ingen
 • eFaktura og AvtaleGiro
376 NOK 27,29 øre/kWt

Finn billigste strømavtale i ditt område.

Strømdeals

Sammenlign strømpriser

 • Få den beste prisen
 • Sammenlign strømpriser
 • Helt uforpliktende
Gratis tjeneste

Hvorfor sammenligne strømpriser?

Ved å sammenligne og velge rett strømavtale kan husholdninger spare flere tusenlapper i året på strømregningen. Vårt tips er å sammenligne strømleverandører og strømavtaler noen ganger per år for å se om du kan tjene på å bytte strømleverandør.

Norge har Europas høyeste strømregning. Selv om vi også har Europas billigste strøm så er det et faktum at vi bor i et kaldt land større deler av året og de fleste nordmenn varmer opp bolig med hjelp av strøm. På verdensbasis ligger vi i topp i strømforbruk og konkurransen om strømkundene er stor. Som forbruker lønner seg å være bevisst og sammenligne vilkårene i strømavtalen med jevne mellomrom.

Bytte strømleverandør? Slik gjør du!

 1. Skriv inn ditt postnummer
 2. Fyll ditt årlige strømforbruk
 3. Velg hvilken strømavtale du vil ha - spotpris, fastpris eller variabelpris.
 4. Vi tar fram de strømleverandørene som passer dine kriterier. Du får en fullstendig oversikt over strømleverandører og avtaler i ditt område. Deretter bytter du enkelt til den strømavtalen som er billigst og best.

Hvilken strømavtale passer deg?

Når du skal velge strømavtale er det viktig at du velger utifra dine og ditt husholds forutsetninger. Gå igjennom faktorer som hvor mange dere er i husholdet, hvor mye strøm dere bruker og ikke minst hvor stort spillerom dere har i husholdsøkonomien. Å velge strømavtale er litt som å velge renteavtale i banken. Du kan velge å følge markedet - eller binde deg til en fast pris for mer forutsigbarhet.

Når du velger strømleverandør - tenk på dette!

Hvem bestemmer strømprisen?

Strømprisen fastsettes hver dag kl 12.00 av kraftbørsen Nord Pool. På Nord Pool selger og kjøper strømprodusenter fra hele Europa kraften sin. Den strømmen de kjøper på Nord Pool selger strømleverandørene til deg. Det er opp til strømleverandørene hvilken avtale de tilbyr deg og hvor store avgifter de legger på den prisen som vises på Nord Pool.

Spotpris, fastpris & variabel pris

Det er i hovedsak tre typer strømavtaler som er vanlige på det norske kraftmarkedet. Disse er spotpris, fastpris og variabel pris - her forklarer vi hva disse begrepene betyr for deg som strømkunde.

Spotpris strøm

Velger du en strømavtale med spotpris så følger strømprisen Europas ledende kraftmarked Nord Pools priser. Med en spotprisavtale kan prisene svinge ut fra hva som fastsettes på Nord Pool og strømprisen kan derfor variere fra måned til måned. Spotpris er ofte det billigste alternativet over tid, men vær oppmerksom på at det ofte tilkommer ekstra avgifter på den prisen som vises på Nord Pool. På grunn av svingninger i strømprisen beroende på vær og vind passer spotprisavtaler best for deg med litt spillerom i privatøkonomien.

Mest populære spotprissavtale.

NorgesEnergi AS

Gul garantispot
Spotpris

 • Garantert pris: Min 6 måneder
 • Betaling: Etterskuddsvis
 • Bindingstid: Ingen
 • Nye strømkunder
186 kr / månaden 15,30 øre/kWt

Fastpris strøm

Velger du en strømavtale med fastpris får du bedre oversikt over strømregningene. Strømregningen varierer fremdeles etter forbruk - men prisen du betaler per kilowattime (øre/kWh), er alltid den samme. Med fastpris strøm binder du deg til den prisen for en bestemt periode. Velger du å bytte strømavtale under denne perioden kan det medføre ekstra kostnader.

Mest populære fastprisavtale.

GNP Energy

Fastpris 3 månader
Fastpris

 • Fastpris til 4,90 øre/ kWh
 • Kampanje til nye kunder
 • Fullstendig forutsigbart
60 kr / månaden 29,99 øre/kWt

Variabelpris strøm

Variabel strømpris settes av strømleverandøren. Strømprisen varierer basert på utviklingen i strømmarkedet. Prisendring må utlyses fra strømleverandør 14 dager før de blir rådende. Denne strømavtale typen er ofte litt dyrere enn spotprisavtaler.

Mest populære variableprisavtale.

NorgesEnergi AS

Topp-10 garanti
Spotpris

 • Garantert konkurransedyktig strømpris
 • Ingen forskuddsbetaling
 • Inkluderer Sparepakken
364 kr / månaden 29,99 øre/kWt

Nettleie - hva er det?

Nettleiene er en avgift du betaler for å kunne benytte strømnettet. Denne leien går til underhold av strømnettet og skal være med å sikre at vi har bra og sikkert nett for strømtilførsel i Norge. Nettleien består av en fast og en variabel del. Den faste delen av nettleien blir bestemt av hvilken hovedsikring du har der du bor mens den variable delen blir beregnet ut fra husholdets strømforbruk.

Det faktum at det bare er en leverandør av strømnett innenfor hvert område samt at markedet for strømnett ikke er konkurranseutsatt gjør at det i prinsipp er strømselskapet som setter prisen på nettleien.

10 tips for å spare strøm!

FAQ

Spørsmål og svar om Dagbladet Strøm

Q:Når lanseres sammenligningstjenesten Dagbladet Strøm?

A: Dagbladet Strøm forventes lansert i løpet av første kvartal 2021

Q: Koster det noe å sammenligne strømleverandører hos Dagbladet Strøm?

A: Nei - tjenesten er helt gratis og uforpliktende å bruke.

Q:Hvem står bak Dagbladet Strøm?

A:Dagbladet Strøm er et kommersielt samarbeid mellom Dagbladet og Speqta AB.

Q:Hva er forskjellen på fastpris strøm og spotpris strøm?

A: Spotpris strøm følger svingningene på strømprisen på kraftmarkedet Nord Pool. Med spotprisavtale kan strømprisen kan derfor variere fra måned til måned. Med fastpris strøm binder du deg til en bestemt pris for en bestemt periode.

Gå till Dagbladet.no