1. Start img/svg
 2. Strømimg/svg

Nettleie - hva er det?

Nettleie er en fast utgift på strømregningen, og en stor del av nettleien går til vedlikehold av strømnettet i vårt langstrakte land. Kan man som forbruker påvirke nettleien? Og hvordan finner man den billigst nettleie? Her finner du alt du trenger å vite om nettleie.

 • check Sammenlign 400+ strømavtaler
 • check Gratis og uforpliktende
 • check Bytt nå og spar penger!

Ditt årlige strømforbruk?16800kwh/år

(Velg boligtype eller dra knapp til ønsket kWh)

apartment Leilighet 40kvm

Leilighet 80kvm

Enebolig 120kvm

Enebolig 160kvm

Velg avtaletype:
loader

Innholdsfortegnelse

 • 01
  Nettleie - hvorfor betaler vi det?
 • 02
  Hvem bestemmer nettleie pris?
 • 03
  Hvorfor varierer nettleie på strøm?
 • 04
  Hva består nettleie pris av?
 • 05
  Hvordan få billigst nettleie?
 • FAQ
  Vanlige spørsmål
Nettleie - hvorfor betaler vi det?

Nettleie - hvorfor betaler vi det?

Nettleie er prisen det koster å transportere strømmen fra strømleverandør til deg. Nettleien dekker kostnaden for å frakte strømmen til deg men den dekker også vedlikehold av strømnettet i vårt langstrakte land. Strømnettet er en viktig del av Norges infrastruktur. 

Nettleien påvirkes av hvor du bor og hvilket nettselskap du har. Andre faktorer som påvirker nettleien er hvilken type hovedsikring du har og strømforbruket ditt. En del av nettleien går også til offentlige avgifter. 


Hvem bestemmer nettleie pris?

Nettselskapene har monopol innenfor sitt område og fastsetter prisen på nettleien. For å sikre at nettselskapet ikke tar for høy nettleie pris kontrolleres dette av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE setter en grense for hvor mye hvert nettselskap kan tjene på nettleien, går nettselskapene over denne grensen får kundene lavere nettleie pris året etter.


Hvorfor varierer nettleie på strøm?

Hvorfor varierer nettleie på strøm?

Nettleien er ikke alltid sammen hos forskjellige nettselskap. Forskjeller i nettleien kan komme av ulik fordeling mellom fastledd og energiledd og ulike rammebetingelser som nettselskapene ikke kan endre. Nettleie varierer også geografisk. Ofte er nettleien dyrer i grisgrendte strøk enn i store byer. 

Hva består nettleie pris av?

Nettleien består av flere deler og har et fastledd og et variabelt ledd. 

Den variable delen avhenger av hvor mye strøm du bruker. Du betaler litt nettleie for hver kilowattime som brukes. Bruker du mye strøm belaster du strømnettet mer og må betale mer. Du betaler også litt for svinn - altså strøm som blir borte på veien til deg.

Fastledd eller fastbeløp som det også kan kalles er faste kostnader for som går til daglig drift og underhold av ledningsnettet. Prisene på fastledd kan varierer ut fra geografi. De faste kostnader i nettleien er knyttet til nødvendig infrastruktur og er nesten helt uavhengig av forbruket.

Utover dette består nettleie av Enova-avgiften som er en pålagt avgift til Norges Energifond for å fremme miljøvennlig energi og Statens forbruksavgift som kreves inn på vegen av skattedirektoratet.

Hvordan få billigst nettleie?

Hvordan få billigst nettleie?

Nettleien kan som sagt varierer basert på geografiske faktorer. Bor du langt fra andre er det dyrerer å frakte strømmen til deg og dette vises på nettleien . 

Du kan ikke påvirke det faste leddet i nettleien mye, derimot er det variable leddet i nettleien en post som blir direkte påvirket av ditt strømforbruk. Ved å spare strøm kan du alltså få en lavere kostnad på det variable leddet i nettleien. 

Nettleie - vanlige spørsmål

 • Variabelt ledd - avhenger av hvor mye strøm du bruker 
 • Fastledd - faste kostnader som går til underhold av strømnettet
 • Avgifter - Enova-avgift og forbruksavgift til staten 

Britt Pedersen
SEO & Content Manager