1. Start img/svg
 2. Strømimg/svg

Ordliste - strøm

Når du skal prøve å forstå strømmarkedet og finne frem til den beste strømavtalen, dukker det gjerne opp mange rare ord og begreper. Det er ikke lett å vite hva alle betyr, og derfor har vi satt sammen en ordliste til deg.

 • check Sammenlign 400+ strømavtaler
 • check Gratis og uforpliktende
 • check Bytt nå og spar penger!

Ditt årlige strømforbruk?16800kwh/år

(Velg boligtype eller dra knapp til ønsket kWh)

apartment Leilighet 40kvm

Leilighet 80kvm

Enebolig 120kvm

Enebolig 160kvm

Velg avtaletype:
loader

Innholdsfortegnelse

 • 01
  Betaling og gebyrer på strømregningen
 • 02
  Akonto-fakturering
 • 03
  Avregning
 • 04
  Avtalegiro
 • 05
  Betaling i perioden
 • 06
  eFaktura
 • 07
  E-postfaktura
 • 08
  Etterskuddsbetaling
 • 09
  Fastbeløp
 • 10
  Fast månedspris
 • 11
  Felles faktura
 • 12
  Forbruksavgift
 • 13
  Forskuddsvis fakturering
 • 14
  Gjennomfakturering
 • 15
  Strømnett og leverandør
 • 16
  Elhub
 • 17
  Elsertifikat
 • 18
  Energiattest
 • 19
  Kraftleverandør
 • 20
  Nettleverandør/nettselskap
 • 21
  Leveringsplikt
 • 22
  Opprinnelsesgaranti
 • 23
  Målerstand
 • 24
  Målepunkt ID
 • 25
  Nettleie
 • 26
  MVA strøm
 • 27
  E-faktura på strøm
 • 28
  Innkjøpspris
 • 29
  Nord Pool
 • 30
  Prisområde
 • 31
  Spotpris
 • 32
  Timespot
 • 33
  Variabel pris

Betaling og gebyrer på strømregningen

Her går vi igjennom ord og uttrykk du møter på strømregningen.  Det er viktig å forstå alle begrep i strømmarkedet for å kunne finne billigste strømavtale.

Akonto-fakturering

Dette uttrykket forteller deg at strømleverandøren din har delt fakturabeløpet ditt i to. Halvparten er basert på faktisk pris og forbruk, mens den andre halvparten er basert på estimert pris og forbruk. Det vil si at om du betaler for mye, vil du få dette tilbake på neste faktura. Det vil også si at dersom du har betalt for lite, vil du måtte betale mer neste gang. Denne formen for avtale er ikke å anbefale. Dette skyldes både at strømselskapet ofte beregner et veldig høyt forskudd, og at du taper pengene du har betalt inn på forskudd om selskapet skulle gå konkurs.

Avregning

Strømleverandøren beregner hva du skal betale for strømforbruket ditt. Denne beregningen baseres enten på faktisk eller estimert forbruk. Denne operasjonen kalles avregning. Det samme gjelder forøvrig når nettselskapet beregner hva du skal betale for nettleien.

Avtalegiro

Veldig mange strømselskap krever avtalegiro. Det vil si at fakturaen belastes direkte i nettbanken din. Hos de fleste strømselskap kan du velge Avtalegiro på strøm. Med avtalegiro på strømregningen blir regningen betalt automatisk, men om du ikke har efaktura samtidig så  vil du i mange tilfeller fremdeles måtte betale fakturagebyr. Vårt tips er å opprette både avtalegiro og efaktura for å få billigst mulig strømregning. 

Betaling i perioden

Dette er det samme som akonto. Der fakturaen er basert på både faktisk og estimert strømforbruk.

eFaktura

Når du har avtalt med strømleverandøren at du skal betale med eFaktura, vil du få fakturaen sendt direkte til nettbanken din. Du kan selv endre både forfallsdato og konto for belastning. Fordelen er at du slipper fakturagebyr.

E-postfaktura

Forklaringen ligger i navnet. Du får fakturaen tilsendt til e-postadressen din. Deretter må du betale den i nettbanken.

Etterskuddsbetaling

Dette vil si at din strømleverandør fakturerer deg for foregående periodes strømforbruk. Denne formen for fakturering anbefales blant annet av Forbrukerrådet.

Fastbeløp

Dette er en form for gebyr som strømleverandøren belaster fakturaen din. Dette gebyret kan være beregnet per dag, måned eller år. Ikke alle strømavtaler opererer med fastbeløp.

Fast månedspris

I dette begrepet ligger det at du betaler for en bestemt mengde strøm per år. Dette betaler du en avtalt pris for hver eneste måned. Skulle du bruke mindre strøm enn som er avtalt, vil du betale dyrt for strømmen du faktisk har brukt.

Felles faktura

I 2016 innførte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomfakturering. Det vil si at forbrukerne skulle motta en strømregning, som skulle inneholde både strøm og nettleie. Dermed ble det mye lettere å få oversikt over strømkostnader og bytte strømleverandør

Forbruksavgift

Dette er en avgift som nettselskapet fakturerer deg. Deretter betaler de beløpet videre til Tollvesenet.

Forskuddsvis fakturering

Slik uttrykket tilsier betyr dette at strømleverandøren fakturerer deg forskuddsvis. Det vil med andre ord si at du betaler for strømmen før du faktisk har brukt den. Betaler du inn for mye eller for lite, justeres dette på neste faktura eller ved årsavregningen.

Gjennomfakturering

Dette er det samme som felles faktura. Det vil si at fakturaen du får fra strømleverandøren din også inneholder nettleien. Beløpet som angår nettleien viderebetales til det aktuelle nettselskapet av strømleverandøren.

Strømnett og leverandør

Elhub

Denne tjenesten er det Statnett som står bak. Den skal bidra til mer effektiv utveksling av informasjon, som måleverdier, og dermed gjøre det lettere for deg som kunde. Takket være denne tjenesten er det enkelt å bytte strømleverandør, holde oversikt over strømforbruket og du kan selge egenprodusert strøm.

Elsertifikat

Dette er en støtteordning som skal stimulere produksjonen av fornybar energi. Kostnaden legges inn i strømprisen din.

Energiattest

Energiattest forteller hvordan boligen din ligger an rent energimessig. Attesten er nødvendig når du skal leie ut eller selge bolig, og du får den på energimerking.no.

Kraftleverandør

Kraftleverandør er et annet navn for strømselskap. Det er altså dette selskapet du kjøper strømmen din fra.

Nettleverandør/nettselskap

Nettselskapet er det selskapet som eier strømnettet i området der du bor. De har monopol, og du kan derfor ikke velge selskap. Til gjengjeld er nettselskapet pliktig til å levere strøm til deg. Det er NVE som regulerer prisen nettselskapet kan ta for å transportere strømmen hjem til deg.

Leveringsplikt

Om du ikke har tegnet avtale med et strømselskap, har nettselskapet plikt til å levere strøm til deg. Prisen for denne strømmen er høyere enn om du hadde tegnet en strømavtale.

Opprinnelsesgaranti

Dette er en merkeordning som viser at strømmen din kommer fra fornybare kilder, som for eksempel vann, vind eller sol.

Målerstand

Alle har en strømmåler, og målerstand er tallet du finner på strømmåleren din. 

Målepunkt ID

Dette er identifikasjonsnummeret til strømmåleren din. Det inneholder i alt 18 sifre, og du finner det på strømregningen eller ved å kontakte nettselskapet ditt.

Nettleie

Nettleie er det du må betale til nettselskapet for å få transportert strømmen hjem til deg. NVE har satt et tak for hvor mye de ulike selskapene skal ta, men de bestemmer selv prisen så lenge de holder seg under dette taket. Du kan ikke velge nettselskap, siden hvert enkelt selskap har monopol på sitt geografiske område. På den andre siden kan de ikke nekte å levere strøm til deg.

MVA strøm

Du må betale merverdiavgift på strømforbruket ditt. Dette er det strømselskapet som krever inn på vegne av staten.

E-faktura på strøm

Efaktura er en elektronisk betaling  som du må godkjenne i nettbanken. Fjordkraft og NorgesEnergi er er et av flere strømselskap som lar deg velge mellom efaktura eller avtalegiro. Det beste er ofte å kombinere disse to - da blir regningene betalt automatisk og elektronisk og du slipper å få kopi av papirfaktura hjemsendt. 

Innkjøpspris

Dette er en strømavtale som inneholder skjulte elementer, og som dermed frarådes av Forbrukertilsynet. Du skal vite hva du betaler for.

Nord Pool

Nord Pool er navnet på den nordiske kraftbørsen. Dette er markedsplassen der strøm kjøpes og selges, og det er også her prisen på strøm bestemmes.

Prisområde

Norge er delt inn i fem prisområder. Prisen per kWh strøm kan variere innenfor disse områdene, noe som blant annet skyldes at prisen settes etter tilbud og etterspørsel. I tillegg er det noen prisområder som har færre avgifter enn andre. Dette gjelder spesifikke områder i den nordlige delen av landet vårt.

Spotpris

Dette er den mest populære strømavtalen da du betaler det samme for strømmen som den koster på kraftbørsen. Det strømleverandøren tar i tillegg er et påslag eller en fastpris. Denne avtalen er historisk sett den rimeligste, men kan gi store svingninger på fakturaen ettersom spotprisen varierer fra dag til dag.

Timespot

Dersom du har avtale om timespot, faktureres du for det strømmen koster fra time til time. Da kan du regulere strømforbruket ditt, slik at du bruker minst strøm når den er som dyrest. I tillegg vil de fleste strømleverandører legge til et påslag eller en fastpris.

Variabel pris

Med denne avtalen følger du utviklingen på strømmarkedet, men med en forsinkelse på to uker. Strømleverandøren din skal informere deg om alle endringer i pris 14 dager før de inntreffer.

Britt Pedersen
SEO & Content Manager