1. Start img/svg
  2. Strømimg/svg

Solcellepanel

Er solceller en god og billig energikilde i Norge? Vi ser på mulighetene og begrensningene.

  • check Sammenlign 400+ strømavtaler
  • check Gratis og uforpliktende
  • check Bytt nå og spar penger!

Ditt årlige strømforbruk?16800kwh/år

(Velg boligtype eller dra knapp til ønsket kWh)

apartment Leilighet 40kvm

Leilighet 80kvm

Enebolig 120kvm

Enebolig 160kvm

Velg avtaletype:
loader

Solcellepanel i Norge

Solceller omdanner energien i solens stråler til elektrisitet. Et solcellepanel består av flere solceller, og når flere slike paneler er koblet sammen kalles det for et solcelleanlegg. Solceller benyttes gjerne direkte på bygninger, i større solcelleparker eller som strømkilde på steder der det ikke finnes kraftnett.

Her i landet ble solcellepanel tatt i bruk allerede på 1980-tallet. Det var Kystverket som installerte solceller på fyrlyktene langs norskekysten. Etter hvert ble solcellepaneler også populære på norske hytter. I 2014 ble det, for eksempel, i Sverige, installert like mange solcellepaneler på 3 uker som det ble i Norge på et helt år. I årene som har gått har solcellemarkedet i Norge opplevd sterk vekst. I 2019, for eksempel, ble det installert over 51 MW med solceller. 

I 2018 ble det installert 23,5 Megawatt peak (MWp) med solcellekraft, noe som er en reell økning fra året før. Økningen har kommet i områder der man er knyttet til et kraftnett. Da har også skjedd en utvikling når det kommer til hvor i Norge solcellepanelene befinner seg. Tidligere var de mest vanlig rundt Oslofjorden, men nå installeres de over stadig større deler av landet.

Norges billige strøm gjør solcellepanel mindre attraktivt

Selv om det blir mer og mer populært med solcellepanel også i Norge, er det norske markedet fremdeles lite. Det skyldes blant annet at Norge generelt sett har hatt lave priser på strøm. I tillegg gir stat og kommune mindre støtte til installeringen av solcellepanel.

Sverige og andre land der solcellepaneler har blitt veldig populært har generelt sett mye høyere kraftpriser enn Norge, og i tillegg får de større økonomisk støtte for å installere solceller. Prisen for solcellepanel er omtrent 40 % høyere i Norge enn i Danmark, Sverige og Tyskland. Årsaken til dette er sammensatt, men kompetansenivå og lavere etterspørsel er noe av grunnen.

Heldigvis er det håp, og håpet ligger i den teknologiske utviklingen. Det antas at kostnadsnivået vil synke, og at de innen 2025 vil være redusert med opptil 35 %. Innen 2050 regner man med en reduksjon på inntil 70 %. Skulle disse forventningene slå til, vil solkraft bli verdens billigste form for kraftproduksjon. Noe som også vil gjøre det lønnsomt med solcellepanel i Norge

Salg av strøm

Det har lenge vært vanlig med solcellepanelhytta for å få strøm. Disse panelene er ikke avhengig av kraftnett. Den største utviklingen har nok skjedd innen bruk av solcellepanel for private boliger og næringsbygg. Disse er da koblet til kraftnettet. Fordelen med dette er at eieren av solcellepanelet kan selge overskuddsstrømmen til en strømleverandør. Da blir man plusskunde hos strømleverandøren, og til gjengjeld kan man kjøpe strøm i de periodene der solcellepanelet ikke produserer nok strøm.

Til tross for muligheten for salg av overskuddsstrøm er det mest vanlig å sørge for at solcellepanelet er stort nok til eget forbruk. Da er det viktig å vite noe om hvor mye strøm boligen bruker i løpet av årets måneder samt gjennom et helt døgn. Her er noen nøkkeltall:

 

  • Solceller leverer normalt 100–170 kWh strøm per m2 solcelleareal.
  • 1 solcelleanlegg produserer årlig omtrent 700–1000 kWh per installert kWp.

 

Norge er normalt ikke verdens mest solfylte land. Hvor mye strøm solcellepanelet ditt produserer vil også avhenge av hvor i landet du bor, hvilken systemløsning du har valgt og hvor effektivt anlegget er.

Solcellepanel og miljø

Solcellepanel slipper ikke ut karbondioksid mens de er i drift. De indirekte utslippene er svært lave. Solceller produseres av silisium, og det tar mindre enn 2 år før solcellen har produsert like mye energi som det som gikk med til produksjonen. Solcellepanelet produserer strøm i minst 30 år, og det gis normalt en garanti på minst 25 år.

Slik vi allerede har nevnt, er solceller laget av silisium. Imidlertid finnes det også noen som er produsert av tynnfilm. Det første materialet er at av de mest vanlige grunnstoffene vi har, og det skader verken miljøet eller helsen. Det siste produseres på ulike måter, og kan inneholde stoffer som er skadelig for både miljø og helse.

Mange av de store produsentene jobber sammen med ulike organisasjoner om resirkulering av solcellepanelene.

Installasjon og driftskostnader

Dersom du ønsker å installere solcellepanel, er det flere ting du bør ta hensyn til. 

  • Solcellepanel monteres normalt på tak eller fasade. Da er det viktig at disse har lang nok levetid. Dersom restlevetiden til taket eller fasaden er kort, bør du skifte ut dette før du monterer solcellepanel.
  • Taket eller fasaden må tåle vekten av solcelleanlegget. Til denne vurderingen vil du trenge hjelp av en solcelleleverandør eller en taktekker. Her må man nemlig også ta med belastningen fra vind og snø.
  • Solcellepanel har en levetid på omtrent 30 år. Drifts- og vedlikeholdskostnadene er ikke store. Regn vil sørge for å fjerne skitt og støv, og du trenger heller ikke å tenke på at du må opp å fjerne snø fra panelet. Solcellepanelets produksjon av strøm er ikke stor fra november til februar, og dermed gjør det ingenting om panelene i kortere eller lengre perioder er dekket av snø.

Kontroll av anlegget

Det er vekselretterne som vil utgjøre den største driftskostnaden. Det skyldes at de må byttes én gang i løpet av solcellepanelets levetid. Heldigvis er kostnadene for dette på vei ned, og ekspertene regner med at disse er vesentlig billigere om 15 år. Du bør også ta med en etterkontroll av anlegget i kostnadene. Denne kontrollen bør gjøres i løpet av det første året. Da får du avdekket eventuelle defekter eller mangler før disse utvikler seg til kostbare affærer. Store solcelleanlegg på næringsbygg bør kontrolleres hvert eneste år.

Prisen for å installere solcellepanel i Norge vil avhenge av størrelsen på boligen din, men vil antagelig ligge på et sted fra 40 000 til 130 000 kroner. Det er viktig å merke seg at du kan få en liten økonomisk støtte fra Enova. Det finnes også enkelte kommuner som gir støtte til installering av solcellepanel.

Les mer om andre energikilder i Norge

Les mer om andre energikilder i Norge

Artikkelen er en del av vår artikkelserie om ulike energikilder, les mer:

Britt Pedersen
SEO & Content Manager