Innhold Innhold
 1. Start
 2. Strøm

Finn beste strømavtale her!

Når man skal velge strømavtale møter man på mange begrep. Her går vi igjennom de vanligste strømavtalene i Norge og forskjellen mellom disse. Hvilken avtale du velger bør vurderes nøye utfra hvilke strømbehov som finnes i din familie/ bolig. 

 • check Sammenlign 400+ strømavtaler
 • check Gratis og uforpliktende
 • check Bytt nå og spar penger!

Årlige strømforbruk?16800kwh/år

Leilighet 40kvm

Leilighet 80kvm

Enebolig 120kvm

Enebolig 160kvm

loader

Beste strømavtale 2021

Beste strømavtale med garantert pris i 1, 6 og 12 måneder

Agva Spot-Kampanje

Agva Kraft

-8 øre/kWt

Påslag

1 måned

Garantet pris
124.91 øre/kWt
Les mer

Vilkår

 • check Etterskuddsvis betaling
 • check Faktureres månedsvis
 • check Ingen faste avgifter

Slik beregner vi månedskostnaden

Spotpris i dag 132.91 øre
Påslag -8 øre
= 124.91 øre
Forbruk (2430 KWh) 3035.31 kr
Faste avgifter 0 kr
Estimert strømkostnad denne måned 3035 kr

Anslått pris for de neste 12 månedene

Prisen er garantert i 1 måneder

MERK! Dette er et prisestimat basert på historisk gjennomsnittsforbruk og spotpris i Norge.

AGVA SPOTGARANTI

Agva Kraft

-3 øre/kWt

Påslag

6 måneder

Garantet pris
129.91 øre/kWt
Les mer

Vilkår

 • check Etterskuddsvis betaling
 • check Faktureres månedsvis
 • check Ingen faste avgifter

Slik beregner vi månedskostnaden

Spotpris i dag 132.91 øre
Påslag -3 øre
= 129.91 øre
Forbruk (2430 KWh) 3156.81 kr
Faste avgifter 0 kr
Estimert strømkostnad denne måned 3156 kr

Anslått pris for de neste 12 månedene

Prisen er garantert i 6 måneder

MERK! Dette er et prisestimat basert på historisk gjennomsnittsforbruk og spotpris i Norge.

Coop Strømavtale

LOS AS

3.45 øre/kWt

Påslag

12 måneder

Garantet pris
136.36 øre/kWt
Les mer

Vilkår

 • check Etterskuddsvis betaling
 • check Faktureres månedsvis
 • check 9 kr i fast avgift / måned

Slik beregner vi månedskostnaden

Spotpris i dag 132.91 øre
Påslag 3.45 øre
= 136.36 øre
Forbruk (2430 KWh) 3313.55 kr
Faste avgifter 9 kr
Estimert strømkostnad denne måned 3320 kr

Anslått pris for de neste 12 månedene

MERK! Dette er et prisestimat basert på historisk gjennomsnittsforbruk og spotpris i Norge.

Innholdsfortegnelse

 • 01
  Beste strømavtale 2021
 • 02
  Strømavtale - Hvilken skal man velge?
 • 03
  Fastpris strømavtale
 • 04
  Variabelpris strømavtale
 • 05
  Hvilken strømavtale er best?
 • 06
  Lavt påslag over lengre tid
 • 07
  Strømregningen - hva består den av?
 • 08
  Nettleie - hva er det?
 • 09
  Hva er et Elsertifikat
 • 10
  Strømregioner i Norge
 • FAQ
  Vanlige spørsmål
Strømavtale - Hvilken skal man velge?

Strømavtale - Hvilken skal man velge?

Det er lett å miste oversikten over alle begrep og avtaleformer i strømjungelen. Her går vi igjennom de vanligste strømavtalene i Norge og hvordan disse faktureres. 

De tre vanligste strømavtalene er :

Når du skal velge strømavtale er det viktig at du velger utfra dine og ditt husholds forutsetninger. Gå igjennom faktorer som hvor mange dere er i husholdet, hvor mye strøm dere bruker og ikke minst hvor stort spillerom dere har i husholdsøkonomien. Å velge strømavtale er litt som å velge renteavtale i banken. Du kan velge å følge markedet - eller binde deg til en fast pris for mer forutsigbarhet. Uansett hva du velger - sammenligning er veien å gå for å finneavtalen som gir billigste strøm.

Les mer: Finn beste hyttestrøm - strømavtale til hytte og fritidshus.

Fastpris strømavtale

Velger du en strømavtale med fastpris får du bedre oversikt over strømregningene. Strømregningen varierer fremdeles etter forbruk - men prisen du betaler per kilowattime (øre/kWh), er alltid den samme. Med fastpris strøm binder du deg til den prisen for en bestemt periode. Velger du å bytte strømavtale under denne perioden kan det medføre ekstra kostnader.

Fastpris gir deg én fast strømpris for hver kilowattime du bruker. Fastprisen gjelder i en bestemt periode med bindingstid – alt fra tre måneder til fem år. Strømregningen varierer kun etter hvor mye strøm du faktisk bruker. 

Variabelpris strømavtale

Variabel strømpris settes av strømleverandøren.  Denne type  strømavtale varierer basert på utviklingen i strømmarkedet. Prisendring må utlyses fra strømleverandør 14 dager før de blir rådende. Denne typen strømavtaler er ofte litt dyrere enn spotprisavtaler. Variabel pris gir deg samme strømpris i en periode på minimum 14 dager før prisen eventuelt justeres for å følge prisene på strømbørsen. Strømleverandøren skal gi deg beskjed om prisendringen god tid i forveien. 

Hvilken strømavtale er best?

Det er veldig individuelt. Du bør alltid utgå fra ditt forbruksmønster, størrelse på bolig og hvor mange dere er i husholdet. Din økonomiske situasjon er også viktig. Vil du ha en fast og oversiktlig strømavtale er fastpris et bra alternativ, Har du mer økonomisk spillerom kan spotpris være et bra valg. Dette er den vanligste og beste strømavtalen i Norge og er anbefalt av forbrukerombudet da den har gitt den billigste strømprisen over tid. 

Lavt påslag over lengre tid

Nylig har strømleverandører blitt kritisert for villedende salgspriser. Som svar har selskaper som Tibber og KlarKraft begynt å selge priser med lav fast påslag i opptil 5 års garantert pris. Disse typene avtaler kalles noen ganger strøm uten tillegg eller strøm til kostpris.

Strømregningen - hva består den av?

Strømregningen - hva består den av?

Strømregningen består av fire deler. Den største delen er strømprisen. Denne velger du selv om du vil ha som spotpris, variabel strøm eller fastpris. Utover dette tilkommer nettleie. nettleien har en fast pris og en variabel pris som settes ut fra hvor mye strøm du bruker. Påslaget omfatter kostnaden for lovbestemte elsertifikat samt avgiften som strømleverandøren tar for sine utgifter. Det tilkommer også Elavgift, Enova avgift og merverdiavgift. Bor du i Nord Norge er du fritatt for merverdiavgiften.  

Strømregningen består av følgende:

 • Strømpris - her betaler du for ditt aktuelle strømforbruk - denne variere ut fra hvilken avtale du har med strømselskapet. 
 • Påslag - dette er den ekstra summen strømleverandøren legger på. 
 • Nettleie - leien du betaler til nettselskapet. Denne leien er for at strømmen skal transporteres til deg via kraftnettet i Norge. 
 • Avgifter - dette er avgifter til staten. Disse omfatter elavgift, elsertifikat, Enova-avgift og moms. 

Strømprisen kan variere mellom spotpris strøm, fastpris strøm eller variabel strøm. Påslaget er summen som strømleverandøren legger på selv - dette kan variere mye mellom forskjellige strømleverandører.

Nettleie - hva er det?

Nettleie er leien du betaler til nettleverandøren for å benytte strømnettet. Denne leien betaler du for at strømmen skal bruke kraftnettet i Norge for å komme til ditt hus. Bor du i grisgrendte strøk kan nettleien være dyrere enn i tett befolkede områder. Alle må betale nettleie og den består av en fast og en variabel del. Nettleiens faste del påvirkes av hvor i landet du bor, hvilket selskap du bruker og hvilken type hovedsikring du har i boligen. En hovedsikring med høy sikring gir dyrere nettleie. Norge har 5 ulike strømområder så nettleien varierer avhengig av hvor du bor. Du kan ikke selv velge leverandør da det kun finnes en leverandør per geografisk område. Nettleiens variable del påvirkes av ditt strømforbruk og beregnes for hver kilowattime du bruker.  El Avgiften inngår i nettleien - dette er en særavgift som alle må betale og du kan se satsene på el avgiften her


Nettleiene går til underhold av strømnettet og skal være med å sikre at vi har bra og sikker strømtilførsel i hele Norge.  Les mer om nettleie her.

Hva er et Elsertifikat

Et el sertifikat er en ordning for å gjøre det med lønnsomt for å investere i fornybar energi, som bioenergi, vannkraft, vindkraft og solceller. Vi har et felles elsertifikatmarked med Sverige og det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er utsteder av elsertifikater i Norge. Strømprodusenter som investerer i fornyelsesbar energi får et elsertifikat per mWh/ Megawattime. Disse selger de til norske og svenske strømleverandører. Alle strømleverandører må kjøpe elsertifikat for en fast prosent av forbruket. Denne regningen sender de videre til strømkundene. Alle må betale en elsertifikatavgift til strømleverandøren, foruten private strømkunder og offentlig forvaltning i Finnmark, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Nord-Troms som alle er fritatt fra å betale elsertifikatavgift. 

Strømregioner i Norge

Strømregioner i Norge

Norge er delt inn i fem strømregioner. Disse er Øst, Sør, Vest, Midt og Nord. Les om hvordan strømprisen påvirkes av hvor du bor. 

Strømavtale - vanlige spørsmål

Hvilken strømavtale er best?

Det komme på flere faktorer som hustype, størrelse på bolig og hvor mange dere er i husholdet og hvilket spillerom du har i økonomien. Forbrukerrådet anbefaler strømavtale med spotpris da denne har vist seg være billigst over tid.

Hva er fastpris strømavtale?

Med fastprisavtale har du fast strømpris for hver kilowattime du bruker. Fastpris strømavtale gjelder ofte en bestemt periode med bindingstid. Denne strømavtalen passer for deg som vil ha oversikt.

Hva er variabelpris strømavtale?

Med variabel pris på strømavtalen får du samme strømpris i en periode på minimum 14 dager. Strømprisen varierer basert på utviklingen i strømmarkedet men prisendring må utlyses fra strømleverandør 14 dager før den trer i kraft.

Hva er spotpris strømavtale?

Spotpris strømavtaler gir deg prisen som strømmen koster på kraftmarkedet Nord Pool. Spotprisen varierer - men strømavtaler med spotpris har vist seg å være det billigste alternativer over tid og er anbefalt av forbrukerrådet.

Hva skal jeg tenke på når jeg velger strømavtale?

Tenk på følgende faktorer når du velger strømavtale: hvor lang avtaletid vil du binde deg til? Hvilken type av avtale - fastpris, variabel eller spotpris? Vil du ha elektrisitet fra fornybare kilder? 

Britt Pedersen
Content Manager