1. Start img/svg
 2. Strømimg/svg

Vannkraft som stabil energikilde

Les hvordan Vannkraft fungerer og hvordan de påvirker prisen på strøm.

 • check Sammenlign 400+ strømavtaler
 • check Gratis og uforpliktende
 • check Bytt nå og spar penger!

Ditt årlige strømforbruk?16800kwh/år

(Velg boligtype eller dra knapp til ønsket kWh)

apartment Leilighet 40kvm

Leilighet 80kvm

Enebolig 120kvm

Enebolig 160kvm

Velg avtaletype:
loader

Vannkraftverk

Et vannkraftverk fungerer ved hjelp av vannkraft, noe som ligger i selve navnet. Saken er imidlertid litt mer komplisert enn som så: Vannets kretsløp og tyngdekraft brukes til å drive vindturbinene som igjen skal produsere elektrisitet. Disse store turbinene omformer vannets kraft til kinetisk energi ved hjelp av rotasjon. 

De er igjen knyttet opp mot en generator, som omformer denne energien til elektrisitet ved hjelp av elektromagnetisk induksjon. Til slutt strømmer vannet ut av turbinene og via en avløpstunnel ender vannet til slutt opp i elver eller hav.


Fysiske prinsipper

Fysiske prinsipper

For å finne virkningsgraden til et vannkraftverk må man se på de fysiske aspektene. Det første er potensiell energi. Denne energien defineres av det arbeidet tyngdekraften utfører for å kunne bringe legemet til et nullpunkt. Etter dette må man se på hvor mye energi som tapes i løpet av omdanningsprosessen som skjer i turbinen og generatoren. Det er her vannets mekaniske energi omgjøres til elektrisk energi. Muligheter for energitap kan komme i form av lyd, friksjon eller varmeenergi. Heldigvis er dagens vannkraftverk svært effektive.

Norges billigste strømpriser akkurat nå

Talkmore Strøm 49 kr

Talkmore

0 øre/kWt

Påslag

24 måneder

Garantet pris
448.36 øre/kWt
Les mer

Vilkår

 • check Etterskuddsvis betaling
 • check Faktureres månedsvis
 • check 49 kr i fast avgift / måned

Slik beregner vi månedskostnaden

Spotpris i dag 448.36 øre
Påslag 0 øre
= 448.36 øre
Forbruk (1570 KWh) 7039.25 kr
Faste avgifter 49 kr
Estimert strømkostnad denne måned 7078 kr

Anslått pris for de neste 12 månedene

MERK! Dette er et prisestimat basert på historisk gjennomsnittsforbruk og spotpris i Norge.

LOS Spotpris 19

LOS AS

6.95 øre/kWt

Påslag

0 måneder

Garantet pris
455.31 øre/kWt
Les mer

Vilkår

 • check Etterskuddsvis betaling
 • check Faktureres månedsvis
 • check 19 kr i fast avgift / måned

Slik beregner vi månedskostnaden

Spotpris i dag 448.36 øre
Påslag 6.95 øre
= 455.31 øre
Forbruk (1570 KWh) 7148.37 kr
Faste avgifter 19 kr
Estimert strømkostnad denne måned 7163 kr

Anslått pris for de neste 12 månedene

Prisen er garantert i 0 måneder

MERK! Dette er et prisestimat basert på historisk gjennomsnittsforbruk og spotpris i Norge.

Vannkraftverk i Norge

I Norge har vi Statkraft, som er Europas største vannkraftprodusent. Det er kanskje ikke så rart når man tenker over hvor mange fossefall og elver som finnes i den norske naturen. Den største delen av norsk kraftproduksjon kommer fra vannkraft. Om man ser på saken i verdensmålestokk, utgjør vannkraft kun en sjettedel av verdens kraftproduksjon. 

Noe av det som har skapt suksess for norsk vannkraft, er at vi har naturen med oss: mye nedbør, store høydeforskjeller i terrenget og store innsjøer. Visste du at uten all vannkraften hadde det vært vanskelig å eksportere så mye petroleum som det gjøres i dag?

Norsk vannkraft er en fleksibel og stabil energikilde, og de norske vannkraftverkene satser på å hele tiden holde seg oppgraderte og konkurransedyktige. Mange års erfaring er nyttig når man skal være lønnsomme og nytenkende. 

å bygge flere kraftstasjoner som blir liggende etter hverandre i samme vassdrag er et eksempel på hvordan man utnytter energien i det rennende vannet mest mulig. Disse kraftstasjonene har vannmagasiner, og det samme vannet blir altså utnyttet flere ganger før det til slutt ender opp i havet. Dersom et kraftverk ikke har et vannmagasin, kalles det elvekraftverk eller lavtrykkskraftverk.

I elvekraftverk utnyttes selve kraften fra gjennomstrømningen av vannet til kraftproduksjonen, der vannføringen kan reguleres til en viss grad via et reguleringsmagasin. Her er det viktigste at man har høy vannføring, men samtidig liten fallhøyde. Man snakker altså om et annet system, der man gjerne bruker noen særskilte turbiner kalt “kaplanturbiner”.

I Norge deles vannkraftverkene inn i kategoriene store og små kraftverk. Småkraftverkene deles igjen inn i tre kategorier: Mikrokraftverk, minikraftverk og småkraftverk. Disse blir gjerne lagt til små elver eller bekker.

25-30 % av de 4000 vassdragene som finnes i Norges land har blitt utnyttet til kraftformål. Norge har enorme mengder med vann lagret i sine magasiner, og ser derfor på seg selv som Europas fornybare batteri! 


Besøk et vannkraftverk

Ikke bare er vannkraftverk en viktig kilde til elektrisitet. Det er også blitt en turistopplevelse. Nå kan man få guidede turer i forskjellige norske kraftverk. Et av dem ligger langt nord og kalles Alta kraftverk. Dette ligger i flotte naturomgivelser ved Altadammen. 

Vannkraftverket Laholm har til og med opprettet et moderne besøkssenter, som ligger ved elven Lagan. Det er tydelig at mange har interesse for å lære mer om vannkraft. 


Vannkraftverk og naturen

Vannkraft representerer en type energi med lav miljøpåvirkning som er fornybar. Så lenge vann er tilgjengelig, vil det være mulig å utnytte det. Når anleggskostnadene for dammer er overskredet, er det ingen ytterligere kostnader å møte, siden snø og regn garanterer en nesten uendelig tilgjengelighet av råvarer. Samtidig klarer vannkraftverket å skape mye energi på kort tid.

Vannkraft er en bærekraftig, økonomisk og ikke-forurensende kilde til elektrisitet, som kan bli en grunnleggende alliert i kampen mot fossile brensler. Disse risikerer å skade miljøet og forverre den situasjonen som er kjent som global oppvarming. Selv såkalte minikraftverk, eller til og med mikrokraftverk, kan representere en verdifull ressurs for lokalsamfunnet.

Å bygge enorme demninger til vannkraftanlegg endrer de store elvene og naturen som er i nærheten. Til dags dato har mange av de største elvene på planeten blitt modifisert av den grunn. 


Fordeler og ulemper

Fordeler og ulemper

Det er altså både fordeler og ulemper ved vannkraftverk. La oss ta en titt på fordelene først:

 • Energien som utvinnes er helt miljøvennlig.
 • Denne energien vil på lang sikt bidra til å motvirke global oppvarming og redusere forbruket av jordens ressurser.
 • Ved å regulere vassdragene blir vi mindre sårbare for tørke eller flom.
 • Av alle teknikker innen kraftproduksjon, så har vannkraft høyest virkningsgrad, laveste klimagassutslipp og lengst levetid.

Dette er jo lovende informasjon, men la oss også sjekke ut ulempene:

 • De store inngrepene i naturen (som blant annet fører til uttørkede elveleier) kan skade det biologiske mangfoldet i naturen.
 • Fisk, og da spesielt den dyrebare laksen, er svært utsatt når vannføringen forandres.
 • Mange fuglearter som holder til ved elvene kan bli negativt påvirket.
 • Tilstedeværelsen av kjemikalier. I tillegg til å utgjøre en fare for naturlige habitater, kan vannkraftverk også skade elveleiene på grunn av lave oksygennivåer oppløst i vannet.
 • I noen land har man skapt demninger der hele landsbyer har blitt borte under vannet for å kunne produsere strøm. Dette er skade på kulturlandskapet og landets historie.
 • Dammer og kraftverk kan virke skjemmende på landskapet og forårsake avskoging og overbygging av fjellområder som vanligvis er rike på vegetasjon.
 • Støyen fra vannkraftverket er også en annen faktor som kan forårsake problemer for lokalbefolkningen eller faunaen i nærheten.
 • Alt vann kan ikke brukes til å lage strøm. Det er viktig å sette av vann til matproduksjon og annen industri.
 • Vannkraftverk krever store investeringer i forhold til utbygging. Sett i sammenheng med de usikre kraftprisene i fremtiden kan dette være et problem.

Som konklusjon kan man si at vannkraftverk garanterer for en bærekraftig og fornybar energi, og begrenser de negative effektene på miljøet som blir skapt av fossilt brensel. Men man skal heller ikke se bort ifra de negative effektene vannkraftverk kan føre til.


Andre energikilder

Andre energikilder

Artikkelen er en del av vår artikkelserie om ulike energikilder, les mer:


Britt Pedersen
SEO & Content Manager