1. Start img/svg
 2. Strømimg/svg

Vindkraft i Norge

I vårt langstrakte kystmiljø finnes det mange steder med mye vind, og noen steder er det derfor satt opp vindmølleparker.

 • check Sammenlign 400+ strømavtaler
 • check Gratis og uforpliktende
 • check Bytt nå og spar penger!

Ditt årlige strømforbruk?16800kwh/år

(Velg boligtype eller dra knapp til ønsket kWh)

apartment Leilighet 40kvm

Leilighet 80kvm

Enebolig 120kvm

Enebolig 160kvm

Velg avtaletype:
loader

Innholdsfortegnelse

 • 01
  Hvordan fungerer en vindmølle?
 • 02
  Hvordan er situasjonen i Norge?
 • 03
  Negative aspekter med vindkraft
 • 04
  Hvorfor trenger Norge vindkraft?
 • 05
  Havvindparker
 • 06
  Les mer om andre energikilder

Hvordan fungerer en vindmølle?

Takket være vingene, turbinen og generatoren klarer altså vindmøllen å omdanne energien fra vinden til elektrisitet, slik at dette blir til en utnyttbar energikilde. De roterende vingene holdes sammen av turbinen, som roterer takket være vinden. Generatoren samler altså opp den fysiske kraften fra den roterende turbinen. I tillegg finnes det små sensorer inne i turbinen som styrer vingene, slik at vinden treffer fra riktig vinkel. I tillegg brukes det en forsterker som skal skape motstand for å unngå at vingene roterer for fort. Det ligger altså en hel del avansert teknologi bak en vindmølle. 


Hvordan er situasjonen i Norge?

Norsk vindkraft er den aller billigste løsningen for å produsere energi. Derfor er dette en viktig politisk diskusjon, som må sees i sammenheng med naturen. Utbyggingen kan faktisk føre til en naturkatastrofe, både til lands og til havs. Det positive er at strømmen blir billigere for norske forbrukere og CO₂ forbruket vil bli kraftig redusert. Da gjenstår det vel bare å se om de positive effektene vil veie opp for de negative. 


Negative aspekter med vindkraft

 Det man legger mest merke til visuelt, er de store vingene som snurrer i vinden. Disse er ikke helt ufarlige, for mange steder langs kysten har vi et rikt fugleliv. Dessverre er det mang en havørn som har lidd sin skjebne i møte med slike vinger. Av den grunn settes det nå opp vindmølleanlegg lenger ut i havet, men dette kan ha en skadelig innvirkning på marine økosystemer. Både forankringene på havbunnen og støyen mens den er i bruk kan ha innvirkning på livet til planter og dyr. I tillegg skaper kablene, som fører strøm inn til land, egne elektromagnetiske felt som kan forvirre fiskens orienteringsevne.
 

Hvorfor trenger Norge vindkraft?

Til tross for at motstanden mot vindkraft i Norge er enorm, finnes det altså flere gode grunner til at vi trenger vindkraft som energikilde. Et av problemene er å nå klimamålene uten vindmølleutbygging. Grunnen er at transporten blir helt avhengig av strøm, for ikke å snakke om industrien. Grønn vekst er ensbetydende med mer bruk av strøm. Ny industri er også avhengig av god tilgang på strøm. De nye EU-reglene vil i fremtiden ikke godta industri basert på bruk av fossil energi. Dersom samfunnet blir elektrifisert i en mye større grad kan dette føre til at det blir underskudd på kraft bare i løpet av en tiårsperiode. 

I tillegg kan utbyggingen av vindkraft gjøre slik at vi unngår mer utbygging av vannkraftverk, noe som igjen fører til at vi sparer miljøet for andre typer ødeleggelser. Uttørkede elveleier og færre turistattraksjoner er noen av bivirkningene for vannkraft. Det man hele tiden må tenke på og veie opp for er to ting; klima og natur.


Havvindparker

Det finnes enda ingen havvindparker langs Norges lange kyst. En av grunnene er at det er vanskelig å sette opp turbiner på havbunnen fordi den ofte er for dyp. Det neste steget kan altså bli flytende turbiner, men siden denne teknologien er under utvikling, vil det føre til at de kanskje ikke settes opp før i 2030. Da er det kanskje allerede for sent i forhold til Norges klimamål.


Les mer om andre energikilder

Les mer om andre energikilder

Artikkelen er en del av vår artikkelserie om ulike energikilder, les mer:


Britt Pedersen
Seo & Content Manager