- De pårørende fortjener applaus

BENT HØIE: Pårørende skal få besøke sine nærmeste når de er kritisk syke og livet går mot slutten. Video: Regjeringen