- Dette er veldig gode nyheter

SVARER: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad gjestet Dagbladets live-sending og svarte på spørsmål fra leserne.