- Flytt til høyere grunn umiddelbart

TSUNAMI-VARSEL: Videoer fra sosiale medier viser sierener og folk som evakuerer i Alaska 29. juli 2021. VIDEO: Snapmap REPORTER: Vegard Krüger