- Folk glemmer vi er mennesker

FØLELSESLADD: D'neil Schmall er sykepleier på akuttmottaket i New York. Etter en svært tøff vakt brukte hun Facebook til å legge ut en åtte minutter lang beskjed hvor følelsene slippes løs. Video: D'neil Schmall