- Full av løgn

BANEHEIA-SAKEN: Mikkel Tronsrud i Viggo Kristiansens støttegruppe mener det er klare bevis i saken, og at forklaringen til Jan Helge ikke stemmer. Video: Bjørge Dahle Johansen.