- Har tre uker på å rapportere dødsfall

TRE UKER: På en pressekonferanse i Sverige opplyser avdelingssjef Karin Tegmark Wisell i svenske Folkhälsomyndigheten at legene har hele tre uker på å rapportere inn et dødsfall - etter det har skjedd.