- Ikke greit lenger!

Onsdag 27. januar innførte regjeringen de strengeste innreisereglene siden mars i fjor.