- Jeg har slitt mye A

UTFORDRERE: Anna Rasmussen, Ole Klemetsen og Benedicte Adrian er årets «Camp Kulinaris» utfordrere.