- Kan ikke være redd

Før covid behandlet vi også folk med organsvikt her, så mye er likt. Covid-19 er hovedsaklig en-organsvikt. Det er lungene som svikter, sier Trine Gundem (56), intensivlege med over 30 års fartstid. Over halvparten, 16 år, har hun jobbet på Ullevåls intensivavdeling.