- Kreves skjerpings over hele landet

FOLKELIV: Videobilder fra Sveavägen i Stockholm sentrum viser et yrende folkeliv. Video: Janne Åkesson / Swepix