- Ønsker bedre kapasitet

MÅ ØKES: Avdelingsdirektør Line Vold ønsker bedre kapasitet for å kunne teste folk raskere for coronavirus. Reporter: Marte S. Lien. Video: Hans Arne Vedlog.