- Vil bli smertefulle uker

DØDSFALL: President Donald Trump møtte pressen. Da ble det vist en graf som viser anslåtte dødsfall i USA på mellom 1 500 000 - 2 200 000 uten inngrep, og anslåtte 100 000 - 240 000 dødsfall med tiltakene som er satt i gang. Video: CNN