Plutselig er spekkhoggeren bare få meter fra kajakken

SPEKKHOGGER: To spekkhoggere var ute på tur i Reine, ved Lofoten. Opplevelsen var både skremmende - og fantastisk. Video: Leif Riis

Vi betaler for dine videoer. Send inn til videotips@dagbladet.no

Mest sett videoer