Alvorlig skadd etter frontkollisjon

NØDETATER PÅ STEDET: Politiet i Øst melder om en kollisjon mellom personbil og vogntog på fylkesvei 115 ved Aksim. Foto: Freddie Larsen.