Annonse
Annonse

Bilder viser siktede før masseskytingen

NYE BILDER: Politiet har frigitt nye bilder som viser siktede før masseskytingen i Oslo.