Annonse
Annonse

Dette er sykdommen «skrantesjuke»

DYRESYKDOM: Skrantesjuke er en dyresykdom som er påvist på flere villrein i Nordfjella, og i denne filmen ser du hva det egentlig er. Video: Norsk institutt for naturforskning og Norsk villreinsenter

28. august 2017


Annonse
Annonse