Dette var Tor Kjærvik

PROFILERT ADVOKAT: Helt siden 80-tallet har Tor Kjærvik vært én av de mest profilerte forsvarsadvokatene i Norge.