Drapsforsøk på E6

KLØFTA: En 21 år gammel mann er dømt for drapsforsøk etter en strabasiøs ferd på E6 i 2018.