Rødt Kort

Ferske reaksjoner etter Horneland-exiten

HORNELAND-EXIT: Eirik Horneland er ferdig som trener i Rosenborg.