Rødt kort

Fra fengsel til dette A

NY VEI: Mye har skjedd siden Ronaldinho fortryllet en hel verden med sine fotballferdigheter. VIDEO: TROPA DO BRUXO / Rødt Kort.