Gir Trump gladnyhet om vaksine

HAR TRUA: En av forskerne i teamet til Trump, dr. Moncef Slaoui, tror at de vil klare å produsere «noen hundre millioner» doser med vaksiner innen slutten av året.