Rødt Kort

Gjør dette mot dommeren A

DOMMERFEIRING: Plutselig løftes dommeren opp i ren jubel. Video: Rødt Kort.