Gjør du dette på julebord, kan du få få sparken

IKKE GJØR DETTE: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, Trygve Harlem Losnedahl, har gått gjennom en del dommer fra norske domstoler. På bakgrunn av disse har han laget en liste over hva du ikke bør gjøre på årets julebord, dersom du er glad i jobben din og kollegaene dine. Dommene det vises til er fra Agder, Borgarting, Eidsivating, og Gulating lagmannsrett. Den eldste dommen er fra 2004, den nyeste fra 2012. Ikke alle disse sakene endte med oppsigelse. - Etter arbeidsmiljøloven må arbeidsgiver ha såkalt saklig grunn for å si opp en arbeidstaker, og terskelen er generelt sett høy. For enkeltstående overtramp på julebord, må overtrampet være ganske alvorlig for at en oppsigelse vil være saklig. Hvis arbeidstaker derimot gjentar overtramp etter tidligere advarsler, vil terskelen være lavere, forklarer Harlem Losnedahl. Disse eksemplene er basert på ekte hendelser som har kommet til domstolene, men stort sett havner ikke julebordsaker her. - De håndteres som oftest intern, enten direkte mellom kollegaer, eller også ved å inkludere arbeidsgiver. Saker som dette løses ofte best med sosiale sanksjoner, ikke lovenes sanksjoner. Sånn bør det etter mitt syn fortsatt være, sier Harlem Losnedahl. Han oppfordrer samtidig folk til å følge listen hans av hensyn til kollegaer og arbeidsgiver. - Om du får sanksjoner fra arbeidsgiver, er det som regel som følge av at du har krysset grenser for hva som er greit i et arbeidsmiljø. Video/grafikk: Marie Røssland / Dagbladet

12. november 2017