Har for høy fart

SENKEKRAN: Et kinesisk lasteskip feilberegner kursen og kolliderer i brygga i Shanghai. Brygga kollapser og heisekrana som står på den senkes under vann. Reporter: Christian Fjermeros / Video: KameraOne / Dagbladet