Håvards kamp mot fobiene A

FOBIER: Som ung mann opplevde Håvard Tjora å miste lufttilførselen under dykking på 18 meters dyp. 20 år senere fikk han plutselig klaustrofobi på et fly. Hang de to episodene sammen? Hva gjorde den kjente pedagogen med seg selv for å mestre en tiltagende mengde fobier? Video: Lars Eivind Bones