Innrømmer nederlag

TALER: Erna Solberg innrømmer nedelag etter valget 13. september 2021. Bilder fra NRK