Kjemikalie-fabrikk brenner i Sverige

STORBRANN: Fabrikken Borealis produserer plast, og er verdens åttende største produsent. Lørdag kveld står et av anleggene i full fyr. Foto: Michael Berglund