Kjører lik ut av sykehuset

OVERFYLTE SYKEHUS: Coronapandemien har gitt overfylte sykehus i New York. Nå må lik plasseres i kjølecontainere utenfor sykehusene. Video: Vegar Kvaale. 6. mars 2020