Klødde i øret - så dette

KLØDDE: Lergen fant dette i kvinnens øre. Bilder fra Newsflare.