Nekter å gi seg

BASKETAK: En liten impala ble offer for et basketak mellom to sultne rovdyr. Video: Kruger sightings