Norsk fisker sett av millioner

REKEFISKER: Benjamin Bakkes videoer fra arbeidshverdagen tar av på TikTok. Video: @fisherbenny. Reporter: Elias Kr. Zahl-Pettersen