Annonse
Annonse

Obama benåder Chelsea Manning

DØMT I 2013: Chelsea Manning ble i 2013 dømt til 35 års fengsel. Her er hun avfotografert i 2010. Video: CNN

17. januar 2017


Annonse
Annonse