Petter Uteligger - idretten skaper sjanser

IDRETT: Årets «Petter Uteligger»-serie handler om mennesker som forsøker å få en bedre hverdag ved hjelp av idrett. Klipp: TV2