Her står norske Torkjel på toppen av Everest. Så svever det uventede forbi

«VERDENS HØYESTE SØPPELFYLLING»: Da Torkjel Ustgård Hurtig besteg Mount Everest, var det plastikk bare få meter fra selve toppen. - Det er mye søppel i fjellområdet, men det meste ligger nok begravd under snø og is, enn så lenge. Video: Yukta Tamu/Torkjel Ustgård Hurtig